TRẠM Y TẾ PHƯỜNG 6 QUẬN GÒ VẤP TRIỂN KHAI KHÁM, CHỮA BỆNH BẢO HIỂM Y TẾ BẰNG CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP VÀ TRÊN ỨNG DỤNG ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ VNEID TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH

Bắt đầu từ tháng 03/8/2023, Trạm Y tế phường 6 quận Gò Vấp bắt đầu triển khai khám, chữa bệnh BHYT bằng thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp, và trên ứng dụng định danh điện tử VNeID trên điện thoại thông minh nhằm giảm tối đa thời gian thực hiện thủ tục khám chữa bệnh cho người bệnh. 

Theo đó, người bệnh xuất trình CCCD có gắn chíp cho nhân viên Y tế đón tiếp và kiểm tra CCCD bằng quét mã QR mà có thông tin hợp lệ về tham gia BHYT và tiến hành thực hiện kiểm tra, đối chiếu thông tin về BHYT và đón tiếp người bệnh theo quy trình khám chữa bệnh BHYT. Đồng thời, cán bộ đón tiếp thông tin cho người bệnh biết để khám, chữa bệnh BHYT kể từ lần sau bằng CCCD gắn chíp. 

Còn trong trường hợp khi kiểm tra thông tin nhưng không có thông tin hợp lệ về tham gia BHYT thì cán bộ đón tiếp sẽ giải thích để người bệnh biết tình trạng của thẻ BHYT trên CCCD chưa thể thực hiện được. Sau đó, đề nghị người bệnh xuất trình thẻ BHYT và giấy tờ tùy thân có ảnh để thực hiện quy trình khám, chữa bệnh BHYT thông thường.

Kiểm tra thông tin về BHYT băng CCCD gắn chíp xem có hợp lệ hay không

Ngoài ra, đối với người bệnh chưa được cấp CCCD có gắn chíp thì Trạm Y tế phường 6 vẫn thực hiện tiếp đón theo quy trình khám chữa bệnh BHYT hiện hành. Do đó, người bệnh cần xuất trình Thẻ BHYT và CCCD, CMND hoặc Mã Định Danh.

Việc Trạm Y tế phường 6 quận Gò Vấp triển khai khám, chữa bệnh BHYT bằng thẻ căn cước công dân (CCCD) gắn chíp thay cho thẻ BHYT, đem lại nhiều tiện ích cho người dân khi tiết kiệm được thời gian làm thủ tục đăng ký khám chữa bệnh (do không phải xuất trình thẻ BHYT giấy, không phải làm thủ tục xin cấp lại trong trường hợp mất hoặc thẻ rách, hỏng, hết hạn...). 

Bên cạnh đó, khi sử dụng CCCD thay thế cho thẻ BHYT trong đăng ký khám, chữa bệnh sẽ giúp Trạm Y tế giảm được thời gian làm thủ tục đăng ký khám, chữa bệnh; quản lý được tình trạng người bệnh lạm dụng thông tuyến, đi khám bệnh nhiều lần, nhiều nơi, tránh được tình trạng thất thoát thẻ BHYT của người bệnh trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Như vậy, so với trước đây, khi người bệnh đi khám chữa bệnh BHYT phải mang ít nhất 2 loại giấy tờ thì nay, chỉ cần duy nhất thẻ CCCD gắn chip, người dân đã được thuận lợi giải quyết các thủ tục khi đi khám chữa bệnh BHYT tại Trạm Y tế phường .

 

return to top