DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 2

STT Thủ tục hành chính Quy trình Lĩnh vực Tải về
1 Cấp đổi giấy chứng nhận kinh tế trang trại Thủ tục hành chính Phát triển nông thôn
2 Cấp giấy chứng nhận kinh tế trang trại Thủ tục hành chính Phát triển nông thôn
3 Thủ tục phê duyệt phương án hỗ trợ lãi vay thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện Thủ tục hành chính Phát triển nông thôn
4 Thủ tục phê duyệt phương án kinh phí hỗ trợ lãi vay thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân thành phố Thủ tục hành chính Phát triển nông thôn
5 Trợ giúp xã hội khẩn cấp về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Thủ tục hành chính Bảo trợ xã hội
6 Đăng ký cai nghiện ma túy tự nguyện Thủ tục hành chính Phòng chống tệ nạn xã hội
7 Thủ tục Cấp Giấy chứng sinh cho trường hợp trẻ được sinh ra tại nhà hoặc tại nơi khác mà không phải là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh Thủ tục hành chính Dân số
8 Thủ tục Xác nhận thông tin hộ tịch Thủ tục hành chính Hộ tịch
9 Giải quyết chế độ hỗ trợ để theo học đến trình độ đại học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân Thủ tục hành chính Người có công
10 Thủ tục hưởng trợ cấp khi người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi từ trần Thủ tục hành chính Người có công
11 Thủ tục Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học Thủ tục hành chính Người có công
12 Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến hiện không công tác trong quân đội, công an Thủ tục hành chính Người có công
13 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với trường hợp tặng hoặc truy tặng danh hiệu vinh dự nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” Thủ tục hành chính Người có công
14 Thủ tục Cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” đối với người hy sinh nhưng chưa được cấp Bằng “Tổ quốc ghi công” mà thân nhân đã được giải quyết chế độ ưu đãi từ ngày 31 tháng 12 năm 1994 trở về trước Thủ tục hành chính Người có công
15 Cấp giấy xác nhận thân nhân của người có công Thủ tục hành chính Người có công
16 Thủ tục Công nhận và giải quyết chế độ người hoạt động cách mạng, kháng chiến, bảo vệ tổ quốc, làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù, đày Thủ tục hành chính Người có công
17 Thủ tục Công nhận và giải quyết chế độ ưu đãi người hoạt động cách mạng Thủ tục hành chính Người có công
18 Thủ tục Cấp bổ sung hoặc cấp lại giấy chứng nhận người có công do ngành Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý và giấy chứng nhận thân nhân liệt sĩ Thủ tục hành chính Người có công
19 Thủ tục Công nhận đối với người bị thương trong chiến tranh không thuộc quân đội, công an Thủ tục hành chính Người có công
20 Đưa người có công đối với trường hợp đang được nuôi dưỡng tại cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công do tỉnh quản lý về nuôi dưỡng tại gia đình Thủ tục hành chính Người có công
return to top