DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ PHƯỜNG NHIỆM KỲ 2020-2025

01

 

Phan Đình An

- Bí thư Đảng ủy

02

 

Nguyễn Thị Kim Anh

- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

- Trưởng khối vận

 

 

03

 

 

Trần Hoàng Phương

- Phó Bí thư  Đảng ủy

- Chủ tịch UBND

 

04

 

 

- Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

- Trưởng Công an phường

05

 

 

Nguyễn Hoàng Vũ

- Đảng ủy viên

- Phó Chủ tịch UBND phường

 06

 

 

Đinh Mạnh Dũng

- Đảng ủy viên

- Phó Chủ tịch UBND phường

07

Lâm Xuân Hoa

 - Đảng ủy viên

 - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường

08

 

Nguyễn Thị Thuý Hằng

- Đảng ủy viên

- Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

 

09

 

Hoàng Ngọc Minh

- Đảng ủy viên

- Bí thư đảng bộ bộ phận/Khu phố trưởng khu phố 1

10  
Đỗ Văn Thái
 
- Đảng ủy viên

- Bí thư đảng bộ bộ phận/Khu phố trưởng khu phố 4

11  

Mai Xuân Vinh

- Đảng ủy viên

- Trưởng BCH Quân sự phường   

12

Phan Thanh Phong

- Đảng ủy viên

-  Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường

13

Đặng Nguyễn Tuyết Trâm

- Đảng ủy viên

- Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phường 

Danh sách Ủy Ban Kiểm Tra Đảng Ủy phường nhiệm kỳ 2020 - 2025

01

Nguyễn Thị Kim Anh

- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

- Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

02

Nguyễn Thị Thuý Hằng

- Đảng ủy viên

- Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

03

Lâm Xuân Hoa

- Đảng ủy viên

- Ủy viên Ủy ban Kiểm tra

04

Bùi Thị Thanh Hương 

- Ủy viên Ủy ban Kiểm tra

 

 

05

 

 

Đào Nhị Kỳ

- Ủy viên Ủy ban Kiểm tra

return to top