Danh sách Ban chấp hành Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020

01

 

   Đặng Thọ Nhật

- Bí thư Đảng ủy
 

02

 

Đỗ Thị Vân

- Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

 - Trưởng khối vận

 

  

03

 

     

  Phan Đình An

- Phó Bí thư  Đảng ủy

 - Chủ tịch UBND

 

04

 

 

       Nguyễn Thị Mỹ An

 -  Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy

 - Trưởng Công an phường

05

 

              

Nguyễn Thị Kim Anh

-  Đảng ủy viên

 - Phó Chủ tịch UBND phường

 06

 

    Nguyễn Văn Vui

 - Đảng ủy viên

 - Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam phường

07

Lê Thị Dần

- Đảng ủy viên

- Phó Chủ tịch HĐND phường

 

 08

 

Lê Minh Khôi

 - Đảng ủy viên

 - Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy

 

 09

 

   Trần Thị Xuân Hoa

 - Đảng ủy viên

- Bí thư đảng bộ bộ phận/Khu phố trưởng khu phố 5

  10  
 
 Đỗ Văn Thái
 
 - Đảng ủy viên

- Bí thư đảng bộ bộ phận/Khu phố trưởng khu phố 4

 

  11  

Mai Xuân Vinh

 - Đảng ủy viên

 - Trưởng BCH Quân sự phường

 

    

Danh sách Ủy Ban Kiểm Tra Đảng Ủy phường nhiệm kỳ 2015-2020

01

 

Đỗ Thị Vân

 - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy

 - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

 

02

            Lê Minh Khôi

 - Đảng ủy viên

 - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra

 

03

          Nguyễn Văn Vui

 - Đảng ủy viên

   - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra

04

    Bùi Thị Thanh Hương 

   - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra

 

 

05

 

 

            Đào Nhị Kỳ

  - Ủy viên Ủy ban Kiểm tra 

return to top