Ý nghĩa Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2023 - Chủ đề: “Tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước”

Cách đây 13 năm vào ngày 26/11/2010, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2161/QĐ-TTg, lấy tháng 12 hàng năm là “Tháng hành động quốc gia về dân số”. Quyết định này mang tính nhân văn sâu sắc trong việc chăm lo đến sức khỏe, hạnh phúc của mỗi người dân, mỗi gia đình nhằm từng bước nâng cao chất lượng cuộc sống Nhân dân và nâng cao chất lượng dân số Việt Nam. Từ sau khi Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII ban hành Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 về công tác Dân số trong tình hình mới. Nội dung Nghị quyết 21 đã một lần nữa khẳng định tầm quan trọng của công tác Dân số và định hướng nội dung chiến lược trong việc chuyển trọng tâm chính sách Dân số từ Kế hoạch hoá gia đình sang Dân số và Phát triển, thông qua việc chú trọng toàn diện các mặt quy mô, cơ cấu, phân bố, chất lượng dân số và đặt trong mối quan hệ gắn bó hữu cơ với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia.

Mục đích Tháng hành động quốc gia về Dân số nhằm tăng cường các hoạt động truyền thông về dân số. Các hoạt động hướng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số phải được thiết kế xây dựng trong một kế hoạch tổng thể; hình thức tổ chức phong phú nhưng phải phù hợp với tính chất, điều kiện và hoàn cảnh cụ thể; động viên được tinh thần tích cực tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành y tế, sự hưởng ứng tích cực của người dân cũng như các cơ quan phối hợp; tổ chức thực hiện tiết kiệm, lồng ghép hiệu quả với các hoạt động truyền thông khác.

 “Tháng hành động quốc gia về dân số” năm 2023 với chủ đề “Tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước”, nhằm định hướng nội dung công tác dân số theo tinh thần Nghị quyết số 21/NQ-TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về Công tác Dân số trong tình hình mới à Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam giai đoạn 2021-2030

Đặc biệt, chú trọng các nội dung về tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn vì hạnh phúc gia đình, vì tương lai đất nước... Tuyên truyền, vận động mọi thanh niên trước khi kết hôn nên tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước hôn nhân, trước hết là các đối tượng có nguy cơ cao. Việc tham gia tư vấn và khám sức khỏe trước khi kết hôn không chỉ đơn thuần là thể hiện sự quan tâm đến sức khỏe của bản thân mà còn là thực hiện trách nhiệm đối với tương lai hạnh phúc gia đình của chính mình và toàn xã hội.

Cung cấp các kiến thức về sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục để nam, nữ trong độ tuổi sinh đẻ hiểu biết và phòng tránh thai an toàn; tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục; chăm sóc thai kỳ tốt để sinh con khỏe mạnh; đẩy mạnh tuyên truyền để đảm bảo vị thành niên, thanh niên, công nhân các khu công nghiệp tiếp cận tốt hơn các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình (SKSS-KHHGĐ) góp phần giảm thiểu tình trạng mang thai ngoài ý muốn, giảm phá thai, đảm bảo hôn nhân bền vững, nâng cao chất lượng giống nòi, dự phòng vô sinh và nâng cao chất lượng dân số; góp phần vào việc nâng cao chất lượng cuộc sống, đảm bảo hạnh phúc cho mỗi gia đình và sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước.

return to top