Danh sách Thành viên Ủy ban nhân dân phường

STT

Ảnh

Họ và tên
Chức vụ

Điện thoại
 

1

Trần Hoàng Phương

 

Chủ tịch UBND

(08)3 894 0345

SĐT Hotline: 0888.914243

2


Đinh Mạnh Dũng


Phó Chủ tịch UBND
(Phụ trách lĩnh vực Văn hóa-Xã hội)
 

(08)3 894 0345

SĐT Hotline: 0888.914243

3

Nguyễn Hoàng Vũ

 

Phó Chủ tịch UBND 
(Phụ trách lĩnh vực Kinh tế-Đô thị)

(08)3 894 0345

SĐT Hotline: 0888.914243

4

 

 

 

- Ủy viên UBND

- Trưởng BCH Công an

(08)3 894 0345

SĐT Hotline: 0888.914243

5

Mai Xuân Vinh

- Ủy viên UBND

- Trưởng BCH Quân sự

 (08)3 894 0345

SĐT Hotline: 0888.914243

return to top