THÔNG BÁO CHI TRẢ TIỀN CHĂM LO TẾT NGUYÊN ĐÁN GIÁP THÌN 2024 CHO DIỆN HƯU TRÍ, TUẤT BẢO HIỂM XÃ HỘI TỪ ĐỦ 80 TUỔI TRỞ LÊN, DIỆN CHÍNH SÁCH VÀ BẢO TRỢ XÃ HỘI QUA TÀI KHOẢN CÁ NHÂN ATM VÀ TIỀN MẶT

return to top