BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 6 LẦN THỨ XIV NHIỆM KỲ 2020 - 2025

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU
ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 6 
LẦN THỨ XIV NHIỆM KỲ 2020 - 2025
*
Số 01-BC/ĐU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Phường 6, ngày 20 tháng năm 2020

BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

Đại hội đại biểu Đảng bộ phường 6
Lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020 - 2025

-----

Triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020, toàn Đảng bộ phường đã quyết tâm phấn đấu nâng cao năng lực lãnh đạo, tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tăng trưởng kinh tế theo hướng thương mại - dịch vụ, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Năm năm qua, bên cạnh những thuận lợi, có không ít khó khăn, nhất là trong bối cảnh liên tục diễn ra những xung đột về quân sự, chính trị, tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông giữa các quốc gia; trong nước, các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá; tình trạng tham nhũng, lãng phí, xa dân, quan liêu của một số cán bộ, đảng viên; công tác quy hoạch, quản lý đất đai còn bất cập; kết cấu hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị dẫn đến ngập nước, ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông ở một số địa bàn; tệ nạn xã hội, ma túy còn diễn biến phức tạp... đã ảnh hưởng đến đời sống, tác động đến tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân, gây những khó khăn nhất định cho công tác quản lý, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của đảng bộ, chính quyền.

Với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Quận ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) quận, sự đồng thuận của nhân dân, sự đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm chính trị cao, cùng tinh thần năng động sáng tạo, toàn Đảng bộ và hệ thống chính trị phường đã vượt qua khó khăn, phấn đấu hoàn thành cơ bản mục tiêu đề ra và các chỉ tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2015 - 2020.

 

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ PHƯỜNG LẦN THỨ XIII

 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Trên lĩnh vực kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh

1.1. Kinh tế tăng trưởng, chuyển dịch đúng định hướng thương mại - dịch vụ và phù hợp với xu hướng phát triển chung của Quận

Trong nhiệm kỳ, số lượng cơ sở kinh doanh ngành thương mại - dịch vụ tăng 29,2%[1]. UBND phường thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt công tác hậu kiểm, kịp thời chấn chỉnh vi phạm về kinh doanh, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ. Bên cạnh đó, luôn tạo điều kiện hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất về thủ tục, bảo đảm an ninh trật tự, môi trường thông thoáng để các cơ sở, doanh nghiệp yên tâm hoạt động. Tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp, đến nay đã vận động chuyển đổi 12 hộ.

1.2. Thu ngân sách vượt chỉ tiêu giao, bảo đảm cân đối thu - chi

Công tác quản lý và điều hành ngân sách địa phương đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch và đúng quy định. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, thu ngân sách hàng năm vượt chỉ tiêu quận giao từ 11% trở lên[2]. Đảm bảo cân đối nguồn thu - chi thường xuyên và có kết dư để đầu tư phát triển. Chủ động giảm dự toán các bộ phận sử dụng ngân sách phường thực hiện theo tinh thần Chỉ thị 02-CT/TU ngày 04/12/2015 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

1.3. Tăng cường công tác quản lý đô thị, đất đai, trật tự xây dựng; quan tâm  bảo vệ môi trường

Công khai và thực hiện quản lý theo đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng đô thị; Đảng ủy, UBND phường ban hành Nghị quyết lãnh đạo và kế hoạch thực hiện Chỉ thị 03/CT-UBND ngày 25/02/2016 của UBND quận về tăng cường công tác quản lý trật tự lòng đường, lề đường trên địa bàn quận và Chỉ thị 23-CT/TU ngày 25/7/2019 của Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố. Với quyết tâm cao, tình trạng xây dựng không phép, sai phép những năm gần đây đã có chuyển biến tích cực[3], tình hình trật tự lòng, lề đường, an toàn giao thông, mỹ quan đô thị tại các tuyến đường được cải thiện.

Trong nhiệm kỳ, 04 công trình, dự án trọng điểm được triển khai xây dựng trên địa bàn phường[4]; 05 công trình phúc lợi được thực hiện từ nguồn kinh phí kết dư và vận động[5]. Ngoài ra, hệ thống chính trị đã phối hợp vận động nhân dân đóng góp nâng cấp, sửa chữa, bê tông hóa 35 tuyến hẻm[6] (25 hẻm trải nhựa toàn tuyến), tổng kinh phí 10.067.000.000đ, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 4.091.000.000đ. Qua đó, góp phần hoàn chỉnh hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị.

Công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được thực hiện đúng quy trình, quy định. 39 khu đất công[7] được quản lý chặt chẽ và sử dụng đúng mục đích. Ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 19-CT/TW ngày 19/10/2018 của Thành ủy về thực hiện Cuộc vận động “Người dân thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước”, tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường và phân loại rác tại nguồn; tổ chức “Ngày chủ nhật xanh”, “15 phút vì cộng đồng”; đầu tư mô hình mảng xanh, khu vui chơi thiếu nhi xóa 02 “điểm đen” về rác. Tích cực tuyên truyền, vận động cải táng, bốc 142 ngôi mộ nằm xen cài trong khu dân cư (đạt 47,65% chỉ tiêu nhiệm kỳ). Phối hợp với Công ty Cấp nước Trung An phủ mạng hệ thống nước sạch, 100% hộ đã sử dụng nước sạch.

1.4. Chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân

Chú trọng các hoạt động an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo chế độ cho các gia đình chính sách, hộ nghèo nhân dịp lễ, Tết. Phối hợp giới thiệu việc làm, đào tạo nghề cho 4.559 lao động, trong đó có 48 lao động thuộc hộ nghèo, cận nghèo được giới thiệu trực tiếp.

Đề ra những giải pháp, hình thức hỗ trợ hiệu quả các hộ nghèo, cận nghèo[8]. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã nâng chuẩn 160 hộ, vượt chuẩn ra khỏi chương trình 155 hộ, hiện toàn phường còn 29 hộ nghèo (tỷ lệ 0,27%/tổng số hộ dân) và 37 hộ cận nghèo (tỷ lệ 0,34%/ tổng số hộ dân), thu nhập bình quân của hộ nghèo cơ bản đạt tiêu chí thành phố giai đoạn 2019 - 2020 là 28 triệu/ người/năm, tăng 3,5 lần so với năm 2011, không còn hộ nghèo có mức thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm. 

Trên địa bàn phường có 05 trường công lập ở tất cả các cấp học[9], ngoài ra còn hệ thống 05 trường dân lập, tư thục[10] và 05 nhóm lớp mẫu giáo độc lập tư thục, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập, tỷ lệ học sinh tiểu học và THCS học 02 buổi/ngày đạt 61%. Đội ngũ giáo viên được quan tâm bồi dưỡng chuẩn hóa, khuyến khích tự học, tự rèn; ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, chú trọng giáo dục toàn diện cho học sinh về đạo đức, lý tưởng, kỹ năng sống, nâng cao chất lượng dạy và học. Tăng cường quản lý nhà nước đối với lớp mẫu giáo độc lập, nhóm trẻ gia đình, kiểm tra đảm bảo chất lượng giáo dục, không để xảy ra tình trạng bạo hành trẻ em. Củng cố, nâng chất hoạt động Hội đồng giáo dục, Trung tâm học tập cộng đồng. Công tác khuyến học, khuyến tài luôn được quan tâm[11]. 

Thực hiện hiệu quả công tác y tế dự phòng, Trạm y tế phường đạt Bộ tiêu chí quốc gia. Duy trì tốt phòng khám bác sĩ gia đình, phối hợp với các ban ngành quản lý an toàn thực phẩm, kiểm soát và kịp thời ngăn ngừa các loại dịch bệnh. Vận động hiến máu tình nguyện đạt và vượt chỉ tiêu giao hàng năm[12].

Tập trung lãnh đạo tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân, góp phần giảm tỷ lệ tăng dân số tự nhiên xuống dưới 0,01% (Nghị quyết 0,035%) và hạn chế tình trạng sinh con thứ 3. Phối hợp các trường học tổ chức truyền thông, phổ biến giáo dục pháp luật bảo vệ trẻ em, chống xâm hại tình dục, duy trì thực hiện dự án “Trường học thân thiện - bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương”. Quan tâm và hỗ trợ đặc biệt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ bị ảnh hưởng HIV/AIDS, khuyết tật... Đạt tiêu chí đánh giá phường phù hợp với trẻ em hàng năm theo Quyết định 06/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Các hoạt động văn hoá, thông tin, tuyên truyền bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là tuyên truyền Đại hội Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp, kỷ niệm 10 năm thành lập phường... Trang thông tin điện tử và Trang Facebook của phường hoạt động tích cực, hiệu quả, truyền tải kịp thời chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những thông tin chính thống định hướng dư luận nhân dân. Phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, rèn luyện thân thể phát triển mạnh mẽ, rộng khắp ở địa bàn dân cư[13]; tổ chức thành công Đại hội Thể dục - Thể thao phường lần thứ VIII năm 2017. Vận động xây dựng 03 công viên, sân tập thể thao, vui chơi thiếu nhi (khu phố 1, 5, 6) phục vụ nhu cầu vui chơi, thể thao cho nhân dân. Tổ chức kiểm tra 326 lượt cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, ngành nghề nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội (cà phê, khách sạn, nhà nghỉ, trò chơi máy bắn cá ...); vận động chuyển hóa 32 lượt cơ sở có dấu hiệu phát sinh tệ nạn, hiện trên địa bàn phường còn 03 cơ sở. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu “3 giảm”, phòng chống tội phạm, hỗ trợ nguời sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua “Dân vận khéo”, “Tuổi trẻ xung kích, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, "Cựu chiến binh gương mẫu", “Tuổi cao gương sáng”... gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh có sự hưởng ứng, tham gia tích cực của đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân đã thiết thực góp phần nâng cao hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”, 6/6 đạt danh hiệu khu phố văn hóa nhiều năm liền, phường đạt chuẩn phường văn minh - đô thị năm thứ 3 lần II.

1.5. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc

Gắn phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội với xây dựng khu vực phòng thủ, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Xây dựng lực lượng dân quân thường trực, cơ động, dự bị động viên đạt số lượng và chất lượng. Thường xuyên tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho các đối tượng theo quy định. Xây dựng hình ảnh đẹp trong lực lượng dân quân theo tinh thần Nghị quyết 15-NQ/QU ngày 24/9/2012 của Quận ủy và Chỉ thị 917/1999/CT-QP của Bộ quốc phòng về xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Duy trì nghiêm chế độ trực ban, trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức huấn luyện, tham gia hội thao, diễn tập phòng thủ theo chỉ đạo. Phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, bảo vệ dân phố tuần tra, chốt chặn giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải tỏa ùn tắc giao thông trên địa bàn. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ hàng năm, đảm bảo chất lượng chính trị[14], trình độ học vấn.

Triển khai hệ thống chính trị chủ động nắm tình tình, tuyên truyền nhân dân nâng cao cảnh giác với âm mưu “Diễn biến hòa bình” và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị, khiếu kiện, không để phát sinh điểm nóng, giữ vững ổn định chính trị. Đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tăng cường tuần tra, tấn công trấn áp tội phạm. Xây dựng và sử dụng lực lượng bảo vệ dân phố hiệu quả. Phát huy các mô hình tự quản về an ninh trật tự[15]. Chủ động phối hợp với các địa bàn giáp ranh trong giữ gìn an ninh trật tự, mỹ quan đô thị, giảm ùn tắc giao thông[16]. Thường xuyên tuyên truyền, thông tin về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; vận động nhân dân nêu cao cảnh giác, chủ động quản lý tài sản, tích cực báo tin tố giác tội phạm[17]. Kiểm tra, phát hiện 10 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy và 19 đối tượng sử dụng ma túy. Hàng năm, án phạm pháp hình sự xảy ra dưới 6 vụ/10.000 dân, tỷ lệ khám phá án đạt trên 75%[18].

2. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn đảng bộ; Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân

2.1. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn đảng bộ

2.1.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng

Xác định đây là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, quản lý đảng viên, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, Đảng ủy tập trung lãnh đạo tổ chức quán triệt, học tập, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các Nghị quyết, Kết luận, Chỉ thị của Đảng các cấp; tổ chức báo cáo tình hình thời sự định kỳ hàng quý.

Triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề hàng năm[19], gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Tổ chức nghiên cứu, quán triệt Đề án 02-ĐA/TU ngày 23/4/2014 của Thành ủy và Kế hoạch 101-KH/QU ngày 10/7/2014 của Quận ủy, nâng cao nhận thức của các cấp ủy, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên về tình hình, nguyên nhân, những nguy cơ và biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện bảng cam kết, đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, là một trong những tiêu chí để kiểm điểm, đánh giá phân tích chất lượng đảng viên hàng năm. 

Quan tâm công tác nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân, tuyên truyền, cung cấp những thông tin chính thống, đăng tải tài liệu trên trang website, trang facebook của phường để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân đều được tiếp cận, hiểu và tin tưởng vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, không bị các đối tượng xấu kích động, lôi kéo tham gia tụ tập biểu tình, gây rối, làm mất ổn định trật tự xã hội trên địa bàn.

2.1.2. Công tác tổ chức, cán bộ, bảo vệ chính trị nội bộ

Lãnh đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp; Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020. Thường xuyên củng cố, kiện toàn nhân sự cấp ủy các chi, đảng bộ, nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ phường[20]. Các chi, đảng bộ thực hiện nghiêm Chỉ thị 10-CT/TW ngày 30/3/2007 của BCH Trung ương, Hướng dẫn 12-HD/BTCTW ngày 6/7/2018 của Ban Tổ chức Trung ương (thay HD 09-HD/BTCTW) về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn 02-HD/TU ngày 22/3/2019 nội dung sinh hoạt chi bộ và tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ. Việc kiểm điểm, đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức Đảng và đảng viên hàng năm thực hiện nghiêm túc, đúng hướng dẫn[21]. Thực hiện Hướng dẫn 13-HD/TU của Thành ủy phân công đảng ủy viên, đảng viên là cán bộ công chức, chiến sĩ công an, quân sự tham dự sinh hoạt chi bộ khu phố, tổ dân phố, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt, đồng thời nắm bắt tình hình tư tưởng, thực trạng tại cơ sở để có định hướng, chỉ đạo kịp thời. Giải thể chi bộ cơ quan phường, đưa 24 đảng viên về sinh hoạt tại các chi bộ trên địa bàn dân cư.

Tổ chức 20 hội nghị giao ban chuyên đề, thảo luận, tìm những biện pháp giải quyết tồn tại, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, cần có sự lãnh đạo tập trung của Đảng ủy[22].

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung qui hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phường đến năm 2025 và những năm tiếp theo đúng quy trình. Quan tâm công tác cán bộ, mạnh dạn sắp xếp, luân chuyển nhiệm vụ cán bộ làm công tác Đảng, đoàn thể, chính quyền, đảm bảo phát huy được năng lực, sở trường của cán bộ và nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ[23].

Công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên luôn được quan tâm, đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu[24]. Toàn Đảng bộ hiện có 666 đảng viên, tăng 181 đảng viên so với đầu nhiệm kỳ, trong đó 361 đảng viên được nhận huy hiệu Đảng từ 30-70 năm.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được đảm bảo theo Quy định 126-QĐ/TW ngày 28/02/2018 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề bảo vệ chính trị nội bộ Đảng”. Tổ Chỉ thị 10-CT/TU hoạt động tích cực, đã thành lập 01 chi bộ doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy phường (10 đảng viên) và 03 chi đoàn thanh niên (20 đoàn viên) ở các doanh nghiệp ngoài nhà nước và đơn vị sự nghiệp ngoài công lập[25].

2.1.3. Công tác kiểm tra, giám sát

Kịp thời triển khai các văn bản của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy về tầm quan trọng của hoạt động kiểm tra, giám sát trong công tác xây dựng Đảng. Hàng năm, Đảng ủy và Ủy ban kiểm tra Đảng ủy xây dựng kế hoạch, chương trình kiểm tra, giám sát đề ra chỉ tiêu cụ thể[26], đảm bảo phương châm “Giám sát phải mở rộng”, “Kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm[27]; tuân thủ chặt chẽ nguyên tắc và quy trình kiểm tra, giám sát, qua đó đã góp phần chủ động phòng ngừa, ngăn chặn suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng; kịp thời giải quyết đơn thư, tố cáo; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Quán triệt, triển khai thực hiện Quy định 1374-QĐ/TW ngày 01/12/2017 của Thành ủy về quy trình giải quyết thông tin phản ánh liên quan đến tập thể, cá nhân suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thành lập Tổ công tác thực hiện Quy định 1374 có chương trình làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên. Giải quyết thông tin phản ảnh đảm bảo đúng quy trình[28].

2.2. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước

2.2.1. Hoạt động của HĐND phường

Chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Thường trực và các Ban HĐND; hoạt động tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, giải quyết kiến nghị của cử tri; nâng cao chất lượng chất vấn và trả lời chất vấn trong các kỳ họp. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, UBND, MTTQ phường. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay đã tổ chức thành công 13 kỳ họp (04 kỳ họp bất thường); 15 buổi tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp; đại biểu HĐND tiếp 30 lượt công dân; ghi nhận 464 ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến các cơ quan chức năng và giám sát việc giải quyết (100% kiến nghị đã được xử lý, giải quyết).

2.2.2. Hoạt động của UBND phường

Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ công chức gương mẫu, phong cách làm việc khoa học, có ý thức trách nhiệm trong phục vụ nhân dân. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính theo mô hình “Một cửa liên thông”, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015; triển khai cung cấp, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục thuộc lĩnh vực hộ tịch; xây dựng và thực hiện nhiều mô hình, giải pháp[29] cải cách hành chính và duy trì hiệu quả đã tạo điều kiện thuận lợi, giảm tải các thủ tục, tiết kiệm thời gian, góp phần nâng cao chỉ số cải cách hành chính của phường và tỷ lệ hài lòng của người dân[30].

Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, niêm yết, công khai 114 thủ tục hành chính gồm 21 lĩnh vực thuộc thẩm quyền; các dự án, công trình đầu tư trên địa bàn. Hoạt động của chính quyền bám sát Quy chế làm việc; Quy chế phối hợp giữa UBND, MTTQ và các đoàn thể; các hoạt động được triển khai rộng rãi, có sự giám sát, góp ý xây dựng của mặt trận - đoàn thể và nhân dân, từng bước nâng cao chất lượng tổ chức hoạt động, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

Thường xuyên phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật[31]. Lãnh đạo phường tổ chức đối thoại, duy trì lịch tiếp dân, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính và phản ánh, kiến nghị của nhân dân[32]. Thành lập Chi hội Luật gia phường và các tổ hòa giải ở khu phố, kịp thời giải quyết góp phần hạn chế tranh chấp, khiếu kiện kéo dài, không để xảy ra điểm nóng.

UBND phường xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng, lãng phí, thực hành tiết kiệm và triển khai thường xuyên thông qua các cuộc họp, hội nghị, sinh hoạt trong cơ quan, đơn vị, khu phố, tổ dân phố, gắn với tuyên truyền, quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập của cán bộ công chức công khai, minh bạch theo quy định.

2.3. Nâng cao chất lượng công tác vận động nhân dân; Củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân 

2.3.1. Công tác vận động nhân dân

Triển khai Chương trình hành động của Đảng ủy về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ quận lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII về công tác vận động nhân dân giai đoạn 2015 - 2020; Nghị quyết 25 Hội nghị TW7 khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”; “Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị”; Chương trình 24-CTr/QU ngày 29/12/2017 của quận ủy về tăng cường lãnh đạo đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động của mặt trận - đoàn thể ở địa bàn dân cư giai đoạn 2018 - 2020.

Chú trọng công tác dân vận chính quyền; phối hợp đồng bộ, thống nhất giữa chính quyền với mặt trận - đoàn thể trong tuyên truyền, vận động nhân. Các cấp ủy, chính quyền tăng cường tiếp xúc, đối thoại, kịp thời giải quyết những bức xúc, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Triển khai thực hiện tốt phong trào “Dân vận khéo” gắn với nhiệm vụ chính trị của mỗi cá nhân và tổ chức. Kịp thời rà soát, kiện toàn, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dân vận, xây dựng lực lượng chính trị nòng cốt, lực lượng cốt cán phong trào trong tôn giáo; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phát huy quyền làm chủ của nhân dân; nâng cao vai trò của mặt trận và các đoàn thể trong công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

2.3.2. Củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân 

Mặt trận và các đoàn thể phường đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu nhiệm kỳ mới[33]. Phát huy vai trò nòng cốt, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền thông qua chức năng giám sát, phản biện xã hội. Tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng về cơ sở, đa dạng các loại hình tập hợp, phát động các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị của phường.

- Mặt trận Tổ quốc: Phối hợp thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc; bình xét, công nhận các danh hiệu văn hóa hàng năm đạt chất lượng[34]. Vận động Quỹ “Vì người nghèo, quỹ “Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ  quốc” đạt và vượt chỉ tiêu[35]. Tổ chức xây dựng, sửa chữa chống dột nhà tình thương, tình nghĩa; trao học bổng; tặng quà tết, phương tiện sinh kế; trợ cấp khó khăn...[36]. Tham mưu, phối hợp tổ chức tốt các cuộc tiếp xúc giữa cử tri với đại biểu HĐND trước và sau các kỳ họp HĐND quận, phường, tiếp thu và giám sát các ngành, cơ quan chức năng giải quyết ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Công tác tôn giáo, dân tộc thực hiện đúng chủ trương của Đảng, phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Vai trò giám sát, phản biện xã hội thông qua Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Ban Công tác Mặt trận ngày càng được nâng cao. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở; giám sát cán bộ công chức, đảng viên nơi cư trú; góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước[37] góp phần tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

- Đoàn TNCS Hồ Chí Minh: Tích cực tập hợp, thu hút sự tham gia của thanh thiếu nhi, đoàn viên, hội viên qua việc triển khai “3 phong trào hành động cách mạng phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc“ và “3 chương trình đồng hành cùng thanh niên“; tổ chức thực hiện 09 công trình thanh niên[38], đưa vào sử dụng có hiệu quả. Chú trọng công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng; chăm lo, hỗ trợ vốn, học nghề, tạo điều kiện cho thanh niên khởi nghiệp. Hoạt động hè hàng năm góp phần quản lý, định hướng sinh hoạt lành mạnh cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Tổ chức Đoàn, Hội được củng cố, nâng chất lượng, thể hiện vai trò xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ, qua phong trào đã bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng 92 đoàn viên ưu tú (26 đoàn viên đã được kết nạp vào Đảng). Tỷ lệ tập hợp đoàn viên, hội viên hiện nay là 47,4% (647/1.365), trong đó có 190 đoàn viên và 457 hội viên[39].

- Hội Liên hiệp Phụ nữ: Thực hiện tốt 3 nhiệm vụ trọng tâm, phong trào ”Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và 02 cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” và “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Có nhiều giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”; luôn là lực lượng nòng cốt trong nhiều hoạt động, phong trào cách mạng ở địa phương. Thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động các mô hình tập hợp hội viên phụ nữ; tổng số hội viên hiện nay là 2.441 (tỷ lệ 63,22%)[40]. Trong nhiệm kỳ có 13/46 hội viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Hội Cựu chiến binh: Luôn giữ vững và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, tích cực tham gia xây dựng bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Đảng và chính quyền. Tỷ lệ hội viên Cựu chiến binh tham gia công tác trong hệ thống chính trị cao[41], với nhiều chức danh. Là lực lượng nòng cốt trong thực hiện mô hình “3 chi” và vận động quần chúng, giáo dục truyền thống đối với thế hệ trẻ. Thực hiện có hiệu quả phong trào “Cựu chiến binh gương mẫu” và các phong trào thi đua, hoạt động kết nghĩa giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của hội viên. Nhiệm kỳ qua đã kết nạp 108 hội viên, tổng số hội viên hiện nay là 390, trong đó có 230 đảng viên, tỷ lệ 58%.

- Hội Chữ thập đỏ: Tích cực vận động thành lập các chi hội đặc thù[42], phát huy nguồn lực xã hội, vận động ủng hộ các chương trình nhân đạo, xã hội từ thiện[43]. Vận động hiến máu nhân đạo hàng năm đều vượt chỉ tiêu và chất lượng được giao. Tổ chức 10 buổi tập huấn sơ cấp cứu cho 50 lượt người. Duy trì hoạt động 6 chốt sơ cấp cứu. Tổ chức thành công mô hình “Xe chuyển bệnh miễn phí” và “Tủ cơm từ thiện”. Thường xuyên kiện toàn, ổn định về tổ chức, hiện có 513 hội viên.

- Hội Người cao tuổi: Thường xuyên tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Hội thơ, họp mặt kỷ niệm, thăm hỏi, chăm lo, khám bệnh cấp thuốc miễn phí ... Đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - gương sáng”, thành lập các câu lạc bộ “Sống vui - sống khỏe”, “Liên thế hệ tự giúp nhau”; duy trì hiệu quả “Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi”. Hội viên người cao tuổi tích cực tham gia các hoạt động xã hội, có nhiều đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, gương mẫu và vận động gia đình, cộng đồng thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các phong trào thi đua tại địa phương. Tổng số hội viên đến nay là 1.284, trong nhiệm kỳ đã tổ chức mừng thọ 598 cụ, trong đó có 03 cụ từ 100 tuổi trở lên.

- Hội Khuyến học: Tích cực đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ và cộng đồng. Chú trọng xây dựng Đảng ủy phường theo mô hình “4 có”, Hội Khuyến học phường “6 có”[44], công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Khuyến học đã từng bước trở thành một phong trào quần chúng rộng khắp đến từng địa bàn, từng gia đình, mang lại nhiều lợi ích thiết thực, nhất là tạo cơ hội học tập cho mọi người trong đó có người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển văn hoá - xã hội trên địa bàn phường. Tổng số hội viên khuyến học hiện có 4.300 người (12,34% tổng số dân), trong đó 100% đảng viên là hội viên Hội Khuyến học.

3. Thực hiện tốt các công trình trọng điểm nhiệm kỳ 2015 - 2020

3.1. Trong nhiệm kỳ, cấp uỷ các chi, đảng bộ khu phố đã xây dựng nghị quyết lãnh đạo, triển khai công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, mạnh thường quân, cùng sự phối hợp, hỗ trợ của UBND phường thực hiện sửa chữa, nâng cấp, bê tông hoá 35 tuyến hẻm[45] (tỷ lệ 350%), trong đó có 25 tuyến hẻm được đầu tư trải nhựa nóng toàn tuyến; Tổng kinh phí 10.067.000.000đ (ngân sách nhà nước hỗ trợ 4.091.000.000đ).

3.2. Tổ chức xây mới và trao tặng 03 căn nhà tình thương, tình nghĩa; sửa chữa, chống dột 17 căn nhà diện chính sách, hộ nghèo[46], tổng kinh phí 325.000.000đ do cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân và các mạnh thường quân đóng góp.

3.3. Tổ chức trồng cây xanh tại 05 khu đất tiểu đảo dưới 1.000m2 do Nhà nước quản lý[47], đồng thời vận động lắp đặt thiết bị, cải tạo thành công viên, sân thể thao, khu vui chơi thiếu nhi, tổng kinh phí 250.000.000đ.

3.4. Triển khai kế hoạch xây dựng mô hình về an ninh trật tự, trong nhiệm kỳ: khu phố 3 (năm 2017, 2018, 2019), khu phố 4 (năm 2016) đã được công nhận là khu phố an toàn, không có tội phạm ẩn náu; khu phố 1 (năm 2016, 2017), khu phố 6 (năm 2016) là khu phố có tội phạm được phát hiện nhanh, ngăn chặn kịp thời.

3.5. Với sự nỗ lực, quyết tâm, Đảng uỷ bộ phận cùng với cấp uỷ các chi bộ và hệ thống chính trị khu phố 6 đã lãnh đạo, triển khai vận động nhân dân cùng chung tay xây dựng khu phố xanh, sạch, đẹp; 100% các tuyến hẻm được nâng cấp, sửa chữa, đổ bê tông, nhựa nóng; quan tâm giữ gìn vệ sinh môi trường, các tuyến đường nội bộ không rác, mỗi đoàn thể đảm nhận một tuyến hẻm; vận động lắp đặt camera giám sát an ninh toàn khu phố.

3.6. Thường xuyên tổ chức tuyên truyền, tập huấn PCCC, kiểm tra xử lý các trường hợp chủ quan, vi phạm quy định PCCC. Do đó, trong nhiệm kỳ, trên địa bàn 06 khu phố không xảy ra các vụ cháy nổ lớn gây thiệt hại về tài sản, con người.

II. NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM

1. Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 

- Công tác vận động cải táng, bốc mộ chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết (47,65%/50%). Công tác tuyên truyền, vận động hộ kinh doanh cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp rất khó khăn, hiệu quả thấp (vận động được 12/30 hộ kinh doanh). Vẫn còn tình trạng xây dựng không phép, sai phép, có trường hợp không xử lý kịp thời dẫn đến khó khắc phục hậu quả.

- Còn tình trạng lấn chiếm lề đường, tái sử dụng bảng quảng c&aa

return to top