BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 6 LẦN THỨ XIII NHIỆM KỲ 2015 - 2020

                ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

               ĐẢNG BỘ PHƯỜNG                   Phường 06, ngày 10 tháng 3 năm 2015

LẦN THỨ XIII NHIỆM KỲ 2015 - 2020

                               *

                     Số  01 - BC/ĐU

                               

 BÁO CÁO CHÍNH TRỊ

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ PHƯỜNG 6

LẦN THỨ XIII NHIỆM KỲ 2015 - 2020

 

 Thực hiện mục tiêu Đại hội Đảng bộ phường khóa XII nhiệm kỳ 2010 - 2015 đã xác định “Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, giữ vững kỷ cương, tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh gắn với thực hiện có kết quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, góp phần đẩy nhanh đô thị hóa, phát triển kinh tế theo hướng Dịch vụ - Thương mại - Công nghiệp, chăm lo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân, thực hiện tốt công tác chính sách và xây dựng môi trường văn hóa - xã hội văn minh, nghĩa tình, đảm bảo quốc phòng - an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”, trong nhiệm kỳ qua, tình hình thế giới diễn biến ở khu vực Trung Đông, Đông Âu, tình hình biển Đông hết sức phức tạp, khó lường, nhất là gần đây Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan HD 981 trong vùng đặc quyền kinh tế của nước ta, hơn nữa do ảnh hưởng khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, thiên tai, dịch bệnh, giá cả các mặt hàng thiết yếu, tiêu dùng luôn biến động gây ảnh hưởng nhất định đến đời sống nhân dân, điều kiện phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội và công tác quản lý, lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ của Đảng bộ, chính quyền. Song được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp, sâu sát của Quận ủy - Ủy ban nhân dân quận, cùng với sự đoàn kết, quyết tâm, nỗ lực của Đảng ủy - Ủy ban nhân dân, hệ thống chính trị và nhân dân trong phường, tình hình kinh tế - xã hội  trên địa bàn phường đã có những chuyển biến tích cực, các doanh nghiệp, các ngành kinh doanh thương mại, dịch vụ tăng trưởng, phát triển tương đối ổn định, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân nói chung được cải thiện, hạ tầng cơ sở đường, hẻm giao thông nội bộ, hệ thống nước sạch, trường học được đầu tư xây dựng, an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội được giữ vững, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể không ngừng được củng cố, công tác xây dựng Đảng được quan tâm lãnh đạo. Toàn Đảng bộ phấn đấu thực hiện những chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, đạt được kết quả như sau:

 

PHẦN THỨ NHẤT

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG LẦN THỨ XII (NHIỆM KỲ 2010 - 2015)

 

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRÊN TỪNG LĨNH VỰC:

1. Kinh tế-đô thị:

Tuy tình hình thế giới, khu vực và trong nước có nhiều biến động, ảnh hưởng nhất định đến họat động sản xuất kinh doanh, nhưng số lượng cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tăng rõ rệt, hiện có 651 cơ sở kinh doanh (năm 2010 có 260 cơ sở, tăng 391 cơ sở)[1]. Hầu hết các đơn vị chấp hành tốt pháp luật, góp phần tăng thu ngân sách nhà nước, giải quyết việc làm, đáp ứng nhu cầu đời sống của nhân dân.

Ủy ban nhân dân (sau đây gọi tắt là UBND) phường thường xuyên phối hợp với các ngành chức năng thực hiện tốt vai trò quản lý nhà nước về công tác hậu kiểm, kịp thời chấn chỉnh các vi phạm về kinh doanh, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ…, luôn tạo điều kiện hỗ trợ về thủ tục, đảm bảo an ninh trật tự để các cơ sở, doanh nghiệp yên tâm hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thu ngân sách bình quân trong 5 năm đạt 123,83%, vượt chỉ tiêu quận giao (Nghị quyết 100%). Công tác quản lý, điều hành ngân sách thực hiện theo nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch; thu, chi đúng quy định. Các nguồn thu vận động trong dân được sử dụng đúng mục đích, có hiệu quả và luôn chủ động tiết kiệm chi ngân sách theo chủ trương của Chính phủ về chống lạm phát.

- Về quản lý, chỉnh trang đô thị và bảo vệ tài nguyên - môi trường:

Sau khi được UBND Thành phố phê duyệt đề án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (Quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000, UBND phường đã phổ biến, niêm yết công khai để nhân dân biết và thực hiện theo quy hoạch, đồng thời tăng cường quản lý nhà nước về đất đai theo quy hoạch đã được điều chỉnh; tuyên truyền vận động các hộ dân không lấn chiếm vỉa hè, lề đường để kinh doanh, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và mỹ quan đô thị.

UBND phường thường xuyên phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra chặt chẽ, hạn chế các trường hợp xây dựng trái phép, sai phép. Trong nhiệm kỳ có 24 trường hợp xây dựng không phép, sai phép đều được phát hiện và xử lý kịp thời. Thực hiện chủ trương của UBND quận về vận động cải táng, di dời các khu mộ, nghĩa trang nằm xen cài trong khu dân cư, Đảng ủy phường đã lãnh đạo tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân cải táng, di dời được 49/649 ngôi mộ (đạt 7,55%). 

Tập trung thực hiện nâng cấp, xi măng hóa 21 tuyến hẻm theo phương thức “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, tổng kinh phí 2.461.728.000đ, trong đó UBND phường hỗ trợ 310.670.000đ. Đến nay, cơ bản các hẻm trên địa bàn phường đã được xi măng hóa, đặc biệt một số hẻm ở khu phố 5 và 6 được nâng cốt mặt đường và trải nhựa nóng khang trang, sạch đẹp; Vận động nhân dân cùng tham gia hoàn thành công trình đường Nguyễn Văn Dung, hệ thống thoát nước đường Phạm Huy Thông, đóng góp kinh phí gắn biển tên cho 115/115 hẻm cấp 2 (đạt 100%); Đề nghị quận cấp lại số nhà và hoàn thành việc vận động nhân dân đồng loạt gắn biển số nhà mới, đạt 92,25%.

Trong nhiệm kỳ, trên địa bàn phường có 06 công trình, dự án trọng điểm của quận được triển khai xây dựng, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, vật chất và nhu cầu học tập của trẻ em trên địa bàn phường[2]. Ngoài ra, đã hoàn thành 04 công trình tuyến đê bao phòng chống lụt bão và triều cường tại khu dân cư 43 căn, rạch Ông Cù, rạch Ông Tổng và khu trại vịt khu phố 5; Dự án đường Trần Bá Giao đã đầu tư mở rộng được một phần và vận động nhân dân di dời, bàn giao mặt bằng thực hiện dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - Rạch Nước Lên, mở rộng đường Dương Quảng Hàm...

Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường luôn được Đảng ủy - UBND phường quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện. Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở đúng quy định. Đến nay, đã có 91,34% các thửa đất được cấp giấy chứng nhận, tuy nhiên trong quá trình thực hiện có một vài trường hợp do nguồn gốc pháp lý phức tạp, phải xác minh nhiều lần nên còn trễ hẹn.

Thường xuyên phối hợp các ngành và khu phố tổ chức tổng vệ sinh các khu vực gây ô nhiễm môi trường; Phối hợp với công ty cấp nước Trung An triển khai dự án nước sạch đến từng hộ gia đình, đến nay tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch đạt 98%; Vận động di dời, xử lý các điểm thu mua phế liệu trong khu dân cư; Tăng cường kiểm tra, kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm trật tự kinh doanh, xả thải gây ô nhiễm môi trường, kết hợp với kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm; Chốt chặn tại các điểm nóng và xử lý kiên quyết tình trạng giết mổ gia súc, gia cầm trái phép; Đến nay, điểm nóng kinh doanh gia cầm sống tại cầu An Lộc cơ bản được khống chế.

2. Văn hóa - xã hội:

2.1. Công tác chính sách xã hội: Đề nghị xét truy tặng danh hiệu cho 01 Bà mẹ Việt Nam anh hùng; Giải quyết chế độ chính sách cho 51 trường hợp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ theo Quyết định 62/2011/QĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ; Khảo sát nhà ở cho 03 hộ chính sách theo Quyết định 22/2013/QĐ/TTG; Xây dựng, sửa chữa, chống dột 28 căn nhà tình nghĩa, tình thương bằng nguồn vốn vận động, tổng kinh phí 325 triệu đồng, trong đó xây mới 01 căn tại xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ; Đảm bảo đúng, đủ, kịp thời chế độ theo quy định, tổ chức thăm hỏi các hộ gia đình chính sách trong các dịp lễ, tết. Tổ chức tốt các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chính sách bảo trợ, an sinh xã hội.

2.2. Công tác giảm nghèo - tăng hộ khá: Tập trung chăm lo cho các hộ nghèo thông qua các chương trình trợ vốn vay, cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, miễn học phí, hỗ trợ chi phí học tập, chống dột, xây nhà tình thương, giới thiệu việc làm, hỗ trợ xe gắn máy...; phân công tổ chức Đảng, Mặt trận - Đoàn thể trực tiếp giúp đỡ hộ nghèo bằng nhiều hình thức. Đến cuối năm 2013, phường cơ bản không còn hộ nghèo có mức thu nhập dưới 12 triệu đồng/người/năm. Đầu năm 2014, thực hiện điều tra bổ sung theo tiêu chí mới của thành phố và tiếp tục các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ, đến nay toàn phường còn 60 hộ nghèo (thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm) và 64 hộ cận nghèo (thu nhập từ 16 - 21 triệu đồng/người/năm).

Hoạt động hỗ trợ người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng luôn được quan tâm, các tổ chức đoàn thể phối hợp cùng Tổ cán sự xã hội tình nguyện phân công thành viên theo dõi, động viên, giúp đỡ các đối tượng và tạo điều kiện thuận lợi cho người sau cai tái hòa nhập cộng đồng, đến nay 03/09 người đã có việc làm.

2.3. Công tác giáo dục đào tạo: Trên địa bàn phường hiện có 04 trường công lập và 06 nhóm trẻ gia đình. Các trường đều đảm bảo chất lượng dạy và học, cơ sở vật chất cơ bản được đảm bảo, các thầy cô giáo yêu ngành yêu nghề, giữ vững đạo đức nghề nghiệp, đảm bảo dân chủ trong nhà trường; trẻ em từ 6 - 60 tháng tuổi vào trường mầm non, 100% trẻ 6 tuổi được vào học lớp 1. Phối hợp kiểm tra, rà soát các nhóm lớp mầm non tư thục và các hộ gia đình giữ trẻ tự phát, kịp thời chấn chỉnh đối với những nhóm lớp hoạt động không đảm bảo theo đúng Điều lệ mầm non.

2.4. Công tác chăm sóc sức khoẻ: Trạm Y tế phường đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế giai đoạn 2011- 2020. Thành lập Phòng khám bác sĩ gia đình góp phần chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân, phối kết hợp với các ban ngành quản lý an toàn thực phẩm, ngăn ngừa dịch cúm gia cầm, sốt xuất huyết, tay chân miệng, viêm màng não mủ, dịch hạch, dịch ebola... trên 90% trẻ trong độ tuổi được tiêm chủng định kỳ và uống bổ sung vitamin A, đồng thời thường xuyên tham mưu giúp Đảng uỷ, UBND phường về công tác y tế dự phòng có hiệu quả.

2.5. Công tác dân số, gia đình và trẻ em: Triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, chiến dịch truyền thông lồng ghép với cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sau sinh - Kế hoạch hóa gia đình và nâng cao chất lượng dân số. Đảm bảo cấp phát thẻ khám chữa bệnh miễn phí cho trẻ dưới 6 tuổi.

Củng cố mạng lưới bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng, xóa bỏ tình trạng bạo hành, bóc lột, ngược đãi trẻ em trên địa bàn phường. Quan tâm và hỗ trợ đặc biệt trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, trẻ bị ảnh hưởng HIV/AIDS, khuyết tật ... Đăng ký và đạt tiêu chí đánh giá phường phù hợp với trẻ em hàng năm theo Quyết định 37/2010/QĐ-TTg và Quyết định 34/2014/QĐ-TTg.

2.6. Hoạt động văn hóa thông tin - thể thao: Hàng năm đều tổ chức hội thao, hội diễn, tạo được khí thế vui tươi, phấn khởi trong nhân dân, đồng thời thường xuyên tuyên truyền cổ động chính trị bằng pano, áp phích trong các ngày lễ, tết và duy trì phát hành Bản tin định kỳ hàng quý đến từng khu phố, tổ dân phố để kịp thời thông tin những hoạt động của Đảng bộ, nhân dân phường và chủ trương chính sách mới của Đảng. Thực hiện lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh toàn dân tập thể dục, hiện nay có trên 25% dân số toàn phường đang tham gia hoạt động thể dục thể thao thường xuyên (nghị quyết 25%).

2.7. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”: Đảng ủy phường luôn xác định văn hóa là nền tảng tinh thần, là mục tiêu, động lực phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” là sự đảm bảo, gắn kết giữa phát triển kinh tế với xây dựng Đảng và nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân. Do đó, đã thường xuyên chỉ đạo bám sát các tiêu chuẩn cơ bản xây dựng gia đình văn hóa, khu phố văn hóa và phường đạt chuẩn văn minh đô thị, nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Trong những năm qua, phong trào đã có nhiều chuyển biến tích cực từ nhận thức đến tổ chức thực hiện, chất lượng và hiệu quả phong trào ngày càng được nâng lên năm sau cao hơn năm trước[3]. Đến nay, phường được ghi nhận chuẩn văn minh đô thị năm thứ 2.

3. Quốc phòng - an ninh:

3.1. Công tác quốc phòng: Đảng ủy tập trung lãnh đạo công tác xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận an ninh nhân dân gắn với quốc phòng toàn dân. Hàng năm công tác tuyển gọi công dân nhập ngũ đạt 100%, tổ chức phúc tra đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu đạt 100% chỉ tiêu, phúc tra quân nhân dự bị, phương tiện kỹ thuật đảm bảo 100%. Tổ chức diễn tập phòng thủ đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, huấn luyện hội thao thường xuyên đạt loại khá, giỏi (riêng huấn luyện phòng không 12 li 7 đạt loại giỏi cấp Thành phố), duy trì tốt chế độ sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng cơ động, bám sát địa bàn, thực hiện tốt Nghị định 77/2011/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ về phối hợp hoạt động giữa lực lượng dân quân tự vệ với lực lượng công an trong phòng chống tội phạm và xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Đồng thời duy trì thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, giới thiệu việc làm cho bộ đội xuất ngũ. Thường xuyên canh gác, bảo vệ an toàn cơ quan UBND phường.

3.2. An ninh - trật tự: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội luôn được đảm bảo và giữ vững. Thường xuyên củng cố, xây dựng lực lượng công an trong sạch vững mạnh, chỉ đạo chặt chẽ hoạt động Tổ bảo vệ dân phố; Phối kết hợp với dân quân tự vệ phường tăng cường bám cơ sở, tuần tra khép kín địa bàn, thường xuyên củng cố xây dựng các mô hình, nhóm hộ tự quản (mô hình 5 + 1, hộ tự quản, xe ôm tự quản, hộ cho thuê tự quản) và an ninh cơ sở. Đến nay, cơ bản số người nghiện ma tuý không có nơi cư trú ổn định đã được đưa vào các trung tâm cai nghiện. Thường xuyên kiểm tra và có biện pháp phòng, chống cháy nổ trên địa bàn khu dân cư đặc biệt là các khu vực dễ phát sinh cháy nổ. Thí điểm lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự ở một số địa bàn trọng điểm, phức tạp bước đầu đạt hiệu quả. Công tác tuyên truyền vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản, báo tin tố giác tội phạm, xây dựng khu phố không có tội phạm ẩn nấp và khu phố có tội phạm được phát hiện kịp thời đã có chuyển biến tích cực.

4. Công tác tư pháp, tiếp dân, cải cách hành chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí: 

Xây dựng và kiện toàn đội ngũ hòa giải viên, tuyên truyền viên. Chú trọng công  tác phổ biến, giáo dục pháp luật, góp phần xây dựng ý thức sống và làm việc theo pháp luật trong cán bộ và nhân dân. Quan tâm công tác cải cách hành chính, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức gương mẫu, phong cách làm việc khoa học, văn minh lịch sự, tiếp dân ân cần vui vẻ, thực hiện “Nụ cười công chức”. Ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính theo mô hình “Một cửa liên thông”; hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 được áp dụng đã mang lại hiệu quả thiết thực; duy trì lịch tiếp dân, giải quyết kịp thời các thủ tục hành chính và bức xúc của nhân dân. Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ, không để xảy ra hiện tượng cán bộ công chức có dấu hiệu tham ô hoặc nhũng nhiễu trong quá trình giải quyết công vụ.

5. Công tác xây dựng Đảng:

5.1. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng:

Xác định công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng. Trong những năm qua, thông qua nhiều hình thức: học tập, nói chuyện chuyên đề, báo cáo thời sự và nhiều kênh thông tin, cổ động trực quan, nhân bản tài liệu, Bản tin phường… Đã kịp thời triển khai, quán triệt đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết, văn bản các cấp đến 100% đảng viên. Tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân ổn định, niềm tin vào đường lối lãnh đạo của Đảng được củng cố và nâng lên, từ đó có sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Kịp thời nắm bắt dư luận xã hội, định hướng tuyên truyền đối với các vấn đề liên quan đến tình hình biên giới, biển đảo, quan hệ ngoại giao với các nước láng giềng và trong khu vực, các sự kiện chính trị lớn của đất nước như Đại hội Đảng toàn quốc khóa XI, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và Hội đồng nhân dân các cấp, kết quả kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992, sửa đổi bổ sung Luật Đất đai, hoặc các lĩnh vực liên quan, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống nhân dân như giá cả leo thang, dịch bệnh, an toàn thực phẩm, di dời giải tỏa, giao thông, môi trường...

Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” theo tinh thần Chỉ thị 06-CT/TW của Bộ Chính trị đã khơi dậy phong trào tu dưỡng, rèn luyện trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đặc biệt là từ sau khi thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW ngày 14/5/2011 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh các chi, đảng bộ, Mặt trận - Đoàn thể đã gắn nội dung “học tập” và “làm theo” với thực hiện chức năng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị, thực hành tiết kiệm, chống quan liêu, tham nhũng, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân, nói đi đôi với làm, phát động nhiều phong trào thi đua, mô hình làm theo, từ đó đã phát hiện, tuyên dương 87 tập thể và 272 cá nhân điển hình, tiêu biểu tích cực trong học tập và làm theo ở cơ sở.

5.2. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

5.2.1. Công tác tổ chức:

Đầu nhiệm kỳ, Đảng bộ phường có 10 chi, đảng bộ trực thuộc[4], đến nay có 13 chi, đảng bộ (tăng 03 chi bộ so với đầu nhiệm kỳ)[5]; Mô hình đảng bộ bộ phận, chi bộ tổ dân phố đạt hiệu quả trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt, quản lý và phân công công tác cho đảng viên.

Các chi, đảng bộ cơ bản thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong tổ chức và sinh hoạt Đảng, chú trọng chế độ họp cấp ủy theo Chỉ thị 10-CT/TW, Hướng dẫn 09-HD/BTCTW về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, thường xuyên tổ chức sinh hoạt chuyên đề, nội dung sinh hoạt được quan tâm, sát và thiết thực với đời sống của đảng viên, nhân dân và nhiệm vụ của đơn vị, đảm bảo nguyên tắc tự phê bình và phê bình, phát huy tinh thần dân chủ trong sinh hoạt đảng, tỷ lệ đảng viên tham gia sinh hoạt chi bộ định kỳ đạt trên 95%. Đảng viên là cán bộ công chức, chiến sĩ công an, quân sự tích cực tham dự sinh hoạt chi, đảng bộ khu phố, tổ dân phố theo Hướng dẫn 13-HD/TU góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt, đồng thời trực tiếp nắm bắt tình hình báo cáo Đảng ủy để có định hướng, chỉ đạo kịp thời.

Hàng năm tổng kết đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, tỷ lệ đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ đạt trên 98% và trên 81% chi, đảng bộ trực thuộc đạt trong sạch vững mạnh[6], không có chi, đảng bộ yếu kém. Nghiêm túc kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, đồng thời có kế hoạch khắc phục khuyết, nhược điểm, từ đó tạo được sự chuyển biến trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Thực hiện chủ trương xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, Đảng ủy đã kiện toàn Tổ công tác (Tổ Chỉ thị 10), xây dựng kế hoạch với các biện pháp và lộ trình cụ thể; Rà soát, tổ chức tiếp xúc, vận động 05/18 doanh nghiệp có từ 10 - dưới 100 lao động trên địa bàn phường, bước đầu đã thành lập được 02 Chi đoàn tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Kỳ và Trường mầm non tư thục Tuổi Thần Tiên.

5.2.2. Công tác cán bộ, đảng viên:

Quan tâm quy hoạch, đào tạo, mạnh dạn bố trí, luân chuyển đội ngũ cán bộ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phát huy được năng lực, sở trường, kiến thức đào tạo, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ xuyên suốt và hiệu quả, từ đó tác động và làm chuyển biến ý thức của cán bộ, đảng viên tự giác rèn luyện kỷ luật, phẩm chất, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị. Hiện đội ngũ cán bộ công chức phường hầu hết đạt chuẩn theo quy định[7].

Rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý phường và cán bộ chủ chốt Mặt trận, Đoàn thể giai đoạn 2015 - 2020 và những năm tiếp theo đúng quy trình. Thường xuyên củng cố, kiện toàn nhân sự các khối, ngành, Mặt trận - Đoàn thể từ phường đến khu phố, tổ dân phố. Xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, trách nhiệm, tận tình phục vụ nhân dân. Công tác đánh giá, nhận xét cán bộ hàng năm khách quan và thực chất, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Bồi dưỡng, tạo nguồn, giới thiệu 63 quần chúng ưu tú tham gia học lớp nhận thức về Đảng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp 34 đảng viên, đạt 136% chỉ tiêu nghị quyết đại hội (chỉ tiêu 25 đảng viên). Số lượng đảng viên toàn Đảng bộ hiện có 485 đồng chí (tăng 160 đồng chí so với đầu nhiệm kỳ)[8]. Tổ chức trang trọng lễ trao Huy hiệu Đảng vào các đợt 3/2, 19/5, 2/9, 7/11 hàng năm cho 180 đảng viên, đến nay toàn Đảng bộ đã có 269/485 đồng chí được nhận huy hiệu Đảng[9]. Trong nhiệm kỳ đã tổ chức thăm hỏi, viếng tang, chăm lo quà tết cho 127 đảng viên ốm đau, từ trần, có hoàn cảnh khó khăn; chăm lo quà tết cho đảng viên trên 40 năm tuổi đảng đảm bảo đúng tiêu chuẩn, chế độ.

5.2.3. Công tác bảo vệ chính trị nội bộ:

Tổ chức quán triệt Quy định 57-QĐ/TW ngày 03/5/2007 của Bộ Chính trị “Một số vấn đề về bảo vệ chính trị nội bộ Đảng” đến 100% chi, đảng bộ và đảng viên. Đảm bảo công tác rà soát, thẩm tra trong quy trình bồi dưỡng kết nạp Đảng.

5.3. Công tác kiểm tra, giám sát:

Đảng uỷ luôn xác định công tác kiểm tra giám sát là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra đã xây dựng quy chế hoạt động, hàng năm xây dựng kế hoạch, chương trình công tác, tập trung chủ yếu vào nội dung: kiểm tra, giám sát chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, Điều lệ Đảng; thực hiện nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng, quy chế làm việc, quản lý đảng viên, giữ gìn đoàn kết nội bộ; thực hiện quy định về những điều đảng viên không được làm; Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng; Quy định 55-QĐ/TW, Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về việc tu dưỡng rèn luyện đạo đức đối với cán bộ, đảng viên; vai trò của cán bộ lãnh đạo chủ chốt và việc khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4.

Nhiệm kỳ qua Đảng uỷ, Ủy ban kiểm tra đã tiến hành kiểm tra, giám sát chuyên đề 69 tập thể, đảng viên[10]; giải quyết 01 đơn thư tố cáo; xử lý kỷ luật 02 trường hợp (01 cảnh cáo, 01 khiển trách); Giải quyết 01 đảng viên chi bộ 6A xin ra khỏi Đảng đúng quy trình. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ và chất lượng góp phần xây dựng Đảng bộ phường nhiều năm đạt trong sạch vững mạnh.

5.4. Công tác vận động nhân dân:

Đã triển khai hiệu quả chương trình hành động 142-CTr/ĐU ngày 26/08/2011 của Đảng ủy phường về thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quận lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII về công tác vận động nhân dân giai đoạn 2011 - 2015; Quyết định 179-QĐ/ĐU ngày 30/9/2011 về ban hành quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị phường. Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo”, kịp thời tuyên dương, khen thưởng 29 tập thể, 94 cá nhân tiêu biểu thực hiện tốt công tác dân vận. Từ đó, tạo được sự phối hợp giữa chính quyền, các ngành, mặt trận - đoàn thể, sự đồng thuận của nhân dân tích cực tham gia thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn phường.

Mặt trận - Đoàn thể là nòng cốt trong tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương; Giám sát việc thực thi pháp luật và quản lý xã hội của chính quyền; Công tác vận động nhân dân luôn gắn với hoạt động chăm lo thiết thực cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, đoàn viên, hội viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn bằng nhiều hình thức như hỗ trợ vay vốn, giới thiệu việc làm, tặng học bổng, quà tết,... góp phần thực hiện chương trình tăng khá, giảm hộ nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.

6. Xây dựng, củng cố bộ máy chính quyền:

UBND phường bám sát Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ, xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội từng năm và từng giai đoạn; Nâng cao năng lực quản lý, điều hành của các khối, ngành và trách nhiệm, sự chủ động tham mưu của cán bộ công chức; Tổ chức giao ban, sơ tổng kết đánh giá tiến độ và kết quả thực hiện chỉ tiêu nhiệm vụ; Đảm bảo quy chế làm việc, quy chế phối hợp giữa UBND và Mặt trận Tổ quốc, quy chế dân chủ cơ sở.

Duy trì lịch tiếp dân định kỳ 2 buổi/tuần, tăng cường bám địa bàn, lắng nghe ý kiến, tiếp nhận và giải quyết kịp thời, dứt điểm những phản ánh, kiến nghị, đơn thư khiếu nại của dân, không để phát sinh điểm nóng; Phân công, bố trí cán bộ phù hợp với năng lực, sở trường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công việc; Cán bộ công chức thể hiện tinh thần trách nhiệm, giải quyết công việc đúng thẩm quyền, đúng luật, tác phong, thái độ phục vụ nhân dân ân cần, tận tụy, từ đó tăng thêm uy tín, củng cố niềm tin của dân đối với Đảng, chính quyền, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, huy động các nguồn lực trong dân, hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội hàng năm.

7. Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân:

7.1. Mặt trận Tổ quốc: Thực hiện tốt vai trò tập hợp khối đại đoàn kết toàn dân. Kiện toàn 100% Trưởng ban Công tác Mặt trận khu phố là Trưởng Ban vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. Tổ chức bình xét, công nhận hộ gia đình văn hóa hàng năm đạt chất lượng. Vận động Quỹ vì người nghèo 620.000.000đ. Xây dựng, sửa chữa chống dột 25 căn nhà tình thương, tình nghĩa. Ngoài ra còn tổ chức trao học bổng, quà tết, tặng phương tiện lao động, trợ cấp khó khăn,... Phối hợp với chính quyền, các đơn vị thành viên tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, vận động nhân dân tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tham mưu, phối hợp tổ chức tốt Hội nghị nhân dân, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Công tác tôn giáo, dân tộc thực hiện đúng chủ trương của Đảng, phù hợp với chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Vai trò giám sát, phản biện xã hội thông qua Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Ban Công tác Mặt trận ngày càng được nâng cao. Hoạt động giám sát cán bộ công chức, đảng viên nơi cư trú, giám sát thực hiện quy chế dân chủ cơ sở góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Tổ chức quán triệt, triển khai Quyết định 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW về ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” và “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền” góp phần nâng cao nhận thức về công tác giám sát, phản biện xã hội, tăng cường mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

7.2. Hội Cựu chiến binh: Phát huy vai trò nòng cốt trong các phong trào hành động cách mạng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tích cực hỗ trợ hoạt động Đoàn thanh niên, giáo dục truyền thống đối với thế hệ trẻ. Tổ chức tốt hoạt động chăm lo cho hội viên, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, giao lưu kết nghĩa. Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” được phát động đến từng hội viên, có 151 hội viên được tuyên dương. Là lực lượng tin cậy của Đảng bộ, hiện nay Hội có 304 hội viên tham gia sinh hoạt, trong đó 185/304 hội viên (60,85%) là đảng viên, 156/304 hội viên (51,31%) đang tham gia công tác xã hội, mặt trận, đoàn thể, chính quyền, góp phần xây dựng và củng cố hệ thống chính trị từ phường đến khu phố, tổ dân phố.

7.3. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh: Tổ chức nhiều hoạt động thu hút sự tham gia của thiếu nhi, đoàn viên, thanh niên phường. Triển khai 07 công trình thanh niên, trong đó 06/07 công trình đã hoàn thành. Chú trọng công tác giáo dục truyền thống, lý tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng. Tổ chức đợt sinh hoạt hè hàng năm theo từng chủ đề thiết thực, góp phần quản lý, định hướng sinh hoạt lành mạnh cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. Thành lập 02 chi đoàn tại các doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Tổ chức Đoàn, Hội được củng cố, nâng chất lượng, thể hiện vai trò xung kích trong thực hiện các nhiệm vụ, qua phong trào đã bồi dưỡng, giới thiệu cho Đảng 58 đoàn viên ưu tú, trong đó 12 đoàn viên đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

7.4. Hội Liên hiệp Phụ nữ : Luôn là lực lượng nòng cốt trong nhiều hoạt động, phong trào. Vận động xây dựng 03 Mái ấm tình thương. Chăm lo sức khỏe 1.183 lượt phụ nữ. Giới thiệu 760 lượt hội viên vay trên 2,87 tỷ đồng phát triển kinh tế gia đình. Tặng 182 suất học bổng Nguyễn Thị Minh Khai, 07 góc học tập, trợ cấp khó khăn đột xuất, giới thiệu việc làm,... Thường xuyên tổ chức các hội thi kiến thức, kỹ năng, tuyên truyền phòng chống bạo hành, bình đẳng giới, xây dựng chuẩn mực phụ nữ Việt Nam “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”, gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”. Nâng chất hoạt động các các mô hình tập hợp hội viên phụ nữ. Phát động phong trào thi đua[11] gắn với Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chủ động, tích cực trong công tác phối hợp, đẩy mạnh việc thực hiện các Đề án 343, 295 và 704[12] của Chính phủ, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”.

7.5. Hội Chữ thập đỏ: Phát huy các nguồn lực xã hội, vận động ủng hộ chương trình nhân đạo, xã hội từ thiện: 25 trường hợp đăng ký hiến mô, hiến xác; hiến máu nhân đạo 200 - 250 ca/năm; tặng quà, học bổng, trợ cấp thường xuyên, sửa chữa chống dột,... trên 12 triệu đồng/năm; chăm lo đời sống, sức khỏe cho 362 lượt hộ nghèo, đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Tổ chức 40 buổi tập huấn sơ cấp cứu cho 410 lượt người. Duy trì hoạt động 06 chốt sơ cấp cứu. Hiện có 421 hội viên.

7.6. Hội Người cao tuổi: Hàng năm chủ động tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: Hội thơ, họp mặt kỷ niệm, thăm hỏi, chăm lo, khám bệnh cấp thuốc miễn phí,... Vận động 68.000.000đ Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. Đẩy mạnh phong trào “Tuổi cao - gương sáng”. Tổng số hội viên đến nay là 857, đã tổ chức mừng thọ 600 cụ, tổng số tiền 225.000.000đ. Hội viên người cao tuổi tích cực tham gia các hoạt động xã hội, có nhiều đóng góp xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh, gương mẫu và vận động gia đình, cộng đồng thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước, các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương.

7.7 Hội Khuyến học: Thực hiện Chỉ thị 11- CT/TW ngày 13/4/2007 của Bộ Chính trị, Hội đã đẩy mạnh công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, xây dựng Đảng ủy phường theo mô hình “4 có”, Hội Khuyến học phường “6 có”[13]. Khuyến học đã từng bước trở thành một phong trào quần chúng rộng khắp đến từng địa bàn, từng gia đình, mang lại nhiều lợi ích thiết thực, nhất là tạo cơ hội học tập cho mọi người trong đó có người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn. Hiện nay, trên 80% đảng viên toàn Đảng bộ là hội viên hội khuyến học, tổng số hội viên khuyến học của phường là 897 (8,97% tổng số dân).

II. NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM:

1. Về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh:

Hoạt động của các đơn vị kinh tế trên địa bàn phường hiện nay chủ yếu là các công ty, hộ kinh doanh vừa và nhỏ, chưa thu hút được sự đầu tư của các công ty có quy mô lớn, vì vậy cơ cấu kinh tế của phường chuyển dịch theo hướng thương mại - dịch vụ; Thu ngân sách phường năm 2013 chưa đạt so với chỉ tiêu quận giao.

Việc kiểm tra, xử lý các cơ sở, hộ kinh doanh lấn chiếm lòng lề đường, kinh doanh ve chai phế liệu mặc dù đã tập trung lãnh, chỉ đạo thực hiện nhưng chưa được giải quyết căn cơ, vẫn còn tình trạng lấn chiếm lòng, lề đường để kinh doanh buôn bán, ảnh hưởng đến giao thông đô thị, ô nhiễm môi trường và phòng chống cháy nổ.

Công tác vận động mở rộng hẻm có lộ giới dưới 2m chưa đạt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra (mỗi năm 1 hẻm).

Một số địa bàn còn tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự, an toàn xã hội; Tình trạng cướp giật, trộm cắp tài sản, ma tuý, kinh doanh ngành nghề nhạy cảm dễ phát sinh tệ nạn xã hội còn xảy ra; Tỷ lệ khám phá án hình sự chưa đạt (67,23%/70%) Công tác chuyển hoá địa bàn phức tạp chưa triệt để, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa được lan tỏa sâu rộng.

 2. Về xây dựng Đảng: 

Công tác tuyên truyền miệng còn hạn chế; Hoạt động nắm bắt dư luận xã hội, tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân có lúc chưa kịp thời; Việc thực hiện Chỉ thị 03 - CT/TW của Bộ Chính trị chưa lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, một số cán bộ công chức, chiến sĩ công an, dân quân chưa chủ động, tự giác làm theo tấm gương đạo đức của Bác, còn để nhân dân phiền hà.<

return to top