DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ X (2015-2020)

Thực hiện Kế hoạch 01-KH/QU, ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường vụ Quận ủy và Kế hoạch 07-KH/ĐU ngày 25/8/2015 của Đảng ủy phường về tổ chức cho Nhân dân thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội X Đảng bộ Thành phố. BBT đăng tải toàn văn Báo cáo chính trị Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ X. Rất mong các ý kiến góp ý của Cán bộ, Đảng viên, nhân sĩ trí thức và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn phường.

 

XÂY DỰNG ĐẢNG BỘ TRONG SẠCH, VỮNG MẠNH; HUY ĐỘNG MỌI NGUỒN LỰC; XÂY DỰNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VĂN MINH, HIỆN ĐẠI, NGHĨA TÌNH; GIỮ VỮNG VAI TRÒ ĐẦU TÀU VỀ KINH TẾ - XÃ HỘI; SỚM TRỞ THÀNH MỘT TRONG NHỮNG TRUNG TÂM LỚN VỀ KINH TẾ, TÀI CHÍNH, THƯƠNG MẠI, KHOA HỌC - CÔNG NGHỆ CỦA KHU VỰC ĐÔNG NAM Á

 

 

PHẦN THỨ NHẤT

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI IX ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ

 

Năm năm qua, bên cạnh những thời cơ, thuận lợi, tình hình thế giới và khu vực có nhiều chuyển biến phức tạp. Khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàn cầu gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng, kinh tế thế giới phục hồi chậm, khủng hoảng chính trị ở nhiều nơi, nhiều nước; diễn biến rất phức tạp trên biển Đông. Những hạn chế, yếu kém vốn có của nền kinh tế, cùng những khó khăn mới phát sinh đã ảnh hưởng đến sự phát triển thành phố. Phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo và kinh nghiệm qua 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, với quyết tâm chính trị cao, Đảng bộ, chính quyền thành phố đã bám sát thực tiễn, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2010 - 2015; góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng và các Nghị quyết của Trung ương.

I. VỀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

1. Kinh tế tăng trưởng khá cao, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế đạt kết quả bước đầu, các nguồn lực xã hội được phát huy, góp phần cùng cả nước kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng khá cao, bình quân 9,6%/năm, gấp 1,66 lần mức tăng bình quân cả nước1, từ năm 2013, GDP năm sau tăng cao hơn năm trước2, quy mô kinh tế được mở rộng; chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh được cải thiện, đóng góp của yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế ngày càng tăng3, giai đoạn 2011 - 2015 đạt 33,1%; tăng trưởng kinh tế giảm phụ thuộc vào vốn đầu tư xã hội4. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, đúng định hướng dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp5, nhất là chuyển dịch cơ cấu nội ngành, tăng dần tỷ trọng các ngành dịch vụ có giá trị gia tăng cao, 4 ngành công nghiệp trọng yếu6, phát triển nông nghiệp đô thị. Chỉ số giá tiêu dùng được kiểm soát tốt7, huy động được nguồn lực cho đầu tư phát triển8. Đóng góp thu ngân sách của thành phố vào ngân sách cả nước năm sau cao hơn năm trước, năm 2011 chiếm 27,7%, năm 2014 chiếm 30%, tăng gấp 2 lần giai đoạn 2006 - 2010. Góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm an sinh xã hội. GDP bình quân đầu người tăng 12%/năm9, đến cuối năm 2015 ước đạt 5.538 USD/người. Vai trò, vị trí của thành phố về kinh tế đối với cả nước ngày càng khẳng định, tỷ trọng kinh tế thành phố trong nền kinh tế đất nước ngày càng cao, từ 18,3% năm 2011 tăng lên 21,5% năm 2014.

Doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục được sắp xếp, đổi mới, nâng cao hiệu quả, thu hẹp dần về tỷ trọng, nhưng đóng góp cho ngân sách tăng lên10, phát huy vai trò nòng cốt, là công cụ quan trọng để Nhà nước định hướng, điều tiết kinh tế thị trường. Kinh tế tập thể11 vượt qua giai đoạn khó khăn, phát triển khá trong lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ - thương mại, vận tải, là thành phần nòng cốt cùng kinh tế Nhà nước bình ổn thị trường. Kinh tế ngoài Nhà nước phát triển nhanh ở các lĩnh vực, tỷ trọng tiếp tục tăng và cao nhất trong cơ cấu kinh tế thành phố12, huy động, khai thác tốt hơn nguồn vốn trong dân cư, đóng góp lớn cho ngân sách, tạo nhiều việc làm mới. Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng về số lượng, tỷ trọng và chất lượng13, tạo ra những sản phẩm công nghệ cao, thúc đẩy xuất khẩu phát triển.

Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; thực hiện nhiều chính sách thu hút các thành phần kinh tế đầu tư vào các ngành, lĩnh vực phù hợp quy hoạch phát triển, chú trọng công nghệ cao và các ngành công nghiệp trọng yếu. Tổng vốn đầu tư xã hội tăng, hiệu quả đầu tư ngày càng nâng lên, chỉ số ICOR bình quân giai đoạn 2011 - 2015 đạt 3,5614. Giai đoạn 2006 - 2010 một đồng vốn ngân sách thu hút 8,5 đồng vốn xã hội, giai đoạn 2011 - 2015 thu hút trên 12,5 đồng. Thành phố phát huy Công ty Đầu tư tài chính Nhà nước thành phố thực hiện nhiều phương thức huy động các nguồn vốn đầu tư kết cấu hạ tầng; phát huy vai trò “vốn mồi” từ ngân sách, qua chương trình kích cầu đầu tư, thu hút tốt hơn vốn đầu tư xã hội vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Các loại thị trường phát triển nhanh, góp phần huy động nguồn vốn cho đầu tư, nâng cao tiềm lực kinh tế của thành phố. Thị trường hàng hóa phát triển nhanh hệ thống phân phối bán buôn, bán lẻ, tạo nguồn nguyên liệu, hình thành chuỗi cung ứng hàng hóa, với các phương thức giao dịch, mua bán, thanh toán hiện đại; tác động tích cực đến sản xuất, bình ổn thị trường, thúc đẩy Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; quy mô thị trường gấp 2,38 lần so với giai đoạn 2006 - 2010. Thị trường tài chính từng bước ổn định, bảo đảm vai trò phân bổ nguồn vốn phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Thị trường chứng khoán đạt giá trị vốn hóa ngày càng cao, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn và sản phẩm, dịch vụ được triển khai tiên phong trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Đa dạng hóa các loại hình tổ chức tín dụng với các hình thức sở hữu khác nhau, tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận nguồn vốn và dịch vụ tín dụng, ngân hàng để ổn định, phát triển sản xuất - kinh doanh qua chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp15; nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng và phát triển các phương thức thanh toán không sử dụng tiền mặt. Nghiên cứu, bổ sung các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, từng bước phục hồi thị trường bất động sản; chủ động triển khai các chính sách phù hợp thực tiễn để từng bước điều chỉnh, thu hút vốn đầu tư phát triển nhà ở xã hội; đồng thời nâng cao chất lượng, tiến độ xây dựng nhà tái định cư; từng bước hoàn thiện các tổ chức trung gian hỗ trợ thị trường (sàn giao dịch bất động sản, quỹ đầu tư bất động sản,...). Thị trường lao động tiếp tục phát triển; xã hội hóa hoạt động đào tạo nghề được đẩy mạnh gắn với nhu cầu lao động của doanh nghiệp, chú trọng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, tăng nhanh tỷ lệ lao động qua đào tạo, năm 2011 đạt 61,48% đến năm 2014 đạt 69,93%16; chú trọng công tác dự báo nhu cầu lao động và phát triển mạng lưới thông tin thị trường lao động tại các đơn vị giới thiệu việc làm, cơ sở đào tạo, phường - xã, thị trấn và doanh nghiệp; giảm tỷ lệ thất nghiệp17. Tuy ra đời muộn và tỷ trọng còn nhỏ, nhưng những nỗ lực thúc đẩy phát triển thị trường khoa học - công nghệ đã mang lại kết quả bước đầu quan trọng. Huy động được tiềm năng khoa học - công nghệ thông qua việc gắn kết giữa các tổ chức nghiên cứu, giữa các trường đại học, các cơ quan nghiên cứu với doanh nghiệp, lấy nhu cầu thực tiễn để nghiên cứu và phục vụ lại sản xuất, đời sống, giảng dạy. Các dịch vụ khoa học - công nghệ và nguồn nhân lực khoa học - công nghệ phát triển là nhân tố hỗ trợ tích cực cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận, ứng dụng công nghệ mới, nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh, đồng thời có tác động thu hút đầu tư nước ngoài.

2. Quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị có chuyển biến tích cực, đạt kết quả thiết thực, thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh và hình thành đô thị văn minh, hiện đại

Triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025 gắn với thực hiện quy hoạch xây dựng thành phố, quy hoạch phát triển giao thông, gắn với quy hoạch Vùng thành phố Hồ Chí Minh, Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và Vùng Đông Nam bộ; phủ kín quy hoạch chi tiết 1/2000 toàn thành phố; ban hành quy hoạch Khu Trung tâm thành phố (930ha), quy chế quản lý kiến trúc - quy hoạch chung thành phố làm cơ sở thu hút đầu tư, cấp phép xây dựng,... Tập trung nâng cao chất lượng quy hoạch, qua các cuộc thi quy hoạch - kiến trúc, phát huy vai trò chuyên gia quốc tế, trong nước; dân chủ trong quá trình nghiên cứu, lập, thẩm định, phê duyệt, công khai quy hoạch; rà soát, điều chỉnh nội dung quy hoạch không còn phù hợp, nâng cao tính khả thi của quy hoạch và đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân. Hủy bỏ chủ trương chấp thuận đầu tư và các quyết định giao đất, cho thuê đất đối với các dự án chậm triển khai, công bố công khai để các tổ chức, Nhân dân biết và giám sát.

Kết cấu hạ tầng đô thị (giao thông, bao gồm giao thông tĩnh, cấp nước, thoát nước, điện, viễn thông, xử lý chất thải, bảo vệ môi trường, công viên, cây xanh,…) được tập trung đầu tư, cải tạo, nâng cấp. Ưu tiên bố trí và sử dụng có hiệu quả vốn ODA, vốn ngân sách, thu hút vốn đầu tư xã hội; đẩy mạnh thi công, hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều công trình giao thông, cấp nước, thoát nước trọng điểm, tăng khả năng kết nối, phát triển thành phố về phía Đông, Tây và Nam18; từng bước giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước tại một số khu vực, giảm ô nhiễm môi trường; hệ thống giao thông đường thủy được tăng cường đầu tư, góp phần nâng cao năng lực vận tải đường thủy19, gắn với phát triển cảng biển cùng dịch vụ logistic về phía Đông và Nam thành phố 20.

Đầu tư chỉnh trang, nâng cấp đô thị hiện hữu theo hướng văn minh, hiện đại và bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc; khai thác có hiệu quả nguồn vốn trái phiếu Chính phủ đầu tư xây dựng ký túc xá sinh viên, có chính sách thu hút vốn doanh nghiệp, hộ gia đình xây dựng, nâng cấp khu lưu trú công nhân; đa dạng hóa phương thức đầu tư xây dựng nhà ở xã hội, thực hiện hiệu quả chương trình giải tỏa nhà ở trên và ven kênh, rạch, xây dựng mới chung cư hư hỏng nặng, nâng cao chất lượng nhà ở tái định cư, đồng thời tổ chức lại cuộc sống dân cư; xây dựng mới khoảng 39 triệu m² nhà ở, diện tích nhà ở bình quân đầu người đạt 17m², tạo điều kiện cho Nhân dân cải thiện nhà ở. Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng trục chính trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm. Diện mạo đô thị thành phố thay đổi tích cực theo hướng văn minh, hiện đại.

Tăng cường năng lực thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn đô thị, chất thải y tế, nước thải; tăng cường quản lý tài nguyên nước mặt, nước ngầm. Chú trọng đầu tư các dự án phát triển nguồn cung cấp nước và mạng lưới cấp nước, đáp ứng cơ bản yêu cầu cung cấp nước sạch, nước hợp vệ sinh cho Nhân dân. Ý thức của các tổ chức và các tầng lớp Nhân dân về bảo vệ môi trường được nâng lên; tăng cường hợp tác quốc tế về ứng phó, thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng.

3. Giáo dục - đào tạo có chuyển biến tích cực; đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ góp phần tích cực vào quá trình phát triển; chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của Nhân dân

Ngân sách đầu tư vào giáo dục - đào tạo tăng hàng năm, phát triển cơ sở vật chất theo quy hoạch, khang trang, từng bước hiện đại; chuẩn hóa đội ngũ giáo viên ở các ngành học, bậc học; đổi mới phương pháp giảng dạy, coi trọng giáo dục nhân cách, lối sống, đạo đức, lý tưởng cho học sinh; xã hội hóa giáo dục - đào tạo đạt kết quả tích cực; hệ thống giáo dục - đào tạo ngoài công lập góp phần đáng kể vào việc đào tạo nhân lực; công tác quản lý giáo dục - đào tạo đổi mới tích cực, đạt hiệu quả; phát huy vai trò của gia đình phối hợp với nhà trường, xã hội trong giáo dục thế hệ trẻ; chất lượng dạy và học được nâng cao, là cơ sở để đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo thành phố.

Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực được thực hiện khá tốt, gắn với nhu cầu xã hội ở các lĩnh vực; đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thành phố được trang bị cơ bản về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng công tác; việc đào tạo nghề nghiệp đã góp phần trực tiếp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực thành phố.

Quan tâm đầu tư nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học - công nghệ phục vụ sản xuất và đời sống, tỷ lệ ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tiễn, phát triển các sản phẩm công nghệ cao tăng lên, một số lĩnh vực tiếp cận trình độ tiên tiến khu vực. Chú trọng đổi mới, hoàn thiện cơ chế quản lý, liên kết, phối hợp, phát huy hoạt động nghiên cứu, chuyển giao công nghệ của các viện nghiên cứu, các trường đại học trên địa bàn thành phố; thực hiện thí điểm chính sách thu hút chuyên gia khoa học - công nghệ và chính sách phát triển khoa học - công nghệ theo hướng xã hội hóa. Quan tâm đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động các khu công nghệ, kỹ thuật cao. Khu công nghệ cao thành phố đã bước đầu thu hút đầu tư của các tập đoàn, công ty sản xuất công nghiệp công nghệ tiên tiến, giá trị xuất khẩu tăng mạnh. Khoa học xã hội và nhân văn được chú trọng đầu tư và phát huy hiệu quả.

Gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng, phát triển con người. Hệ thống thiết chế văn hóa được đầu tư, phát huy tác dụng, từng bước đáp ứng nhu cầu học tập, sinh hoạt, giải trí lành mạnh của Nhân dân. Hoạt động văn học - nghệ thuật khá phong phú, sôi động, có nhiều sáng tạo; việc sáng tác, quảng bá các tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao được đầu tư. Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng môi trường văn hóa đạt kết quả quan trọng, quan tâm khuyến khích các hoạt động văn hóa lành mạnh, phát động Nhân dân đấu tranh bài trừ sản phẩm phi văn hóa, độc hại, tệ nạn xã hội. Nhiều di sản văn hóa vật thể, phi vật thể được bảo tồn và phát huy tác dụng. Xã hội hóa hoạt động văn hóa ngày càng mở rộng, góp phần đáp ứng nhu cầu của người dân. Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa được tăng cường; thể chế văn hóa từng bước được hoàn thiện. Hoạt động thông tin truyền thông, báo chí, xuất bản phát triển. Hoạt động thể dục - thể thao, rèn luyện thân thể với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, góp phần nâng cao thể chất Nhân dân, xây dựng môi trường xã hội lành mạnh; đào tạo huấn luyện viên, vận động viên và đầu tư cơ sở vật chất để phát triển thể thao thành tích cao được thực hiện có trọng điểm và phát huy hiệu quả nhất định. Công tác xã hội hóa các hoạt động thể dục - thể thao có định hướng, ngày càng đi vào nền nếp, tác dụng tích cực.

Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được quan tâm. Tập trung đầu tư đào tạo, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ y tế; hệ thống khám, chữa bệnh, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được nâng cấp; chất lượng khám, chữa bệnh được cải thiện21. Chú trọng thực hiện tốt chính sách y tế cho trẻ dưới 6 tuổi, người có công, đối tượng chính sách xã hội, người nghèo. Nhận thức về trách nhiệm tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các đơn vị sử dụng lao động, của người lao động và các tầng lớp Nhân dân được nâng lên. Tập trung hoàn thiện đề án phát triển hệ thống y tế đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025, triển khai xây dựng các bệnh viện ở cửa ngõ thành phố, thực hiện đề án giảm tải các bệnh viện tuyến thành phố, thực hiện cơ chế viện - trường. Một số bệnh viện tư nhân, bệnh viện có vốn đầu tư nước ngoài, cơ sở y tế kỹ thuật cao đi vào hoạt động hiệu quả.

Hoàn thành mục tiêu giảm hộ nghèo giai đoạn 2009 - 2015 trước 2 năm; thực hiện đồng bộ các giải pháp tổng hợp chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2014 - 2015 đạt hiệu quả, đến nay hộ nghèo có thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm còn 1,03%; hộ cận nghèo có thu nhập dưới 21 triệu đồng/người/năm còn 2,64%22. Cả hệ thống chính trị và toàn xã hội chung sức thực hiện các chương trình an sinh, phúc lợi xã hội, hỗ trợ người nghèo, cận nghèo, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, giúp người nghèo tiếp cận các nguồn vốn tín dụng23 và dịch vụ xã hội cơ bản có chất lượng. Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, quan tâm chăm lo các đối tượng bảo trợ xã hội. Thành phố luôn quan tâm giải quyết các vấn đề xã hội bức xúc, cải thiện đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của các tầng lớp Nhân dân, kéo giảm chênh lệch mức sống giữa thành thị và nông thôn24. Huy động nguồn lực, cơ bản hoàn thành Chương trình xây dựng nông thôn mới25, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, lao động, thay đổi diện mạo nông thôn, đời sống cư dân nông thôn.

4. Giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh không ngừng được củng cố, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; cải cách tư pháp có chuyển biến tích cực; công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế được mở rộng, tạo môi trường thuận lợi để phát triển thành phố

Gắn phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân, trên cơ sở xây dựng, bổ sung, điều chỉnh và thực hiện thật tốt các chính sách thuận lòng dân. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang thành phố vững mạnh toàn diện, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, tích cực đóng góp nâng cao khả năng phòng thủ đất nước.

Giữ vững ổn định chính trị trong mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ; phát huy sức mạnh tổng hợp, chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình”, gây bạo loạn lật đổ, chống phá của các thế lực thù địch, bọn phản động, cơ hội chính trị, cực đoan, chống đối trong và ngoài nước, triển khai hiệu quả phương án chủ động đối phó, xử lý đúng đắn, kịp thời, hiệu quả các tình huống kích động, kêu gọi biểu tình trái pháp luật, liên kết trong - ngoài gây rối an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; giữ vững ổn định, bảo đảm môi trường đầu tư, các hoạt động sản xuất - kinh doanh, sinh hoạt của Nhân dân. Chủ động phối hợp với các tỉnh, thành phố và bộ, ngành liên quan xử lý kịp thời, hiệu quả các vụ khiếu kiện đông người kéo về thành phố26. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật trong các tầng lớp Nhân dân; tăng cường đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội27.

Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân với sự nêu gương của người đứng đầu, tích cực giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ khiếu nại tồn đọng kéo dài28; phát huy vai trò giám sát của cơ quan dân cử, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong thực hiện quyền công dân, quyền con người, thực thi dân chủ, trong giải quyết những bức xúc, khiếu nại của công dân. Phát huy vai trò Công đoàn trong xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp29.

Cải cách tư pháp có chuyển biến tích cực, thành phố quan tâm kiện toàn tổ chức, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đầu tư cơ sở vật chất và chăm lo đời sống cán bộ các cơ quan tư pháp; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm; không để oan sai, không bỏ lọt tội phạm. Triển khai tốt thí điểm chế định thừa phát lại, xã hội hóa hoạt động công chứng. Chỉ đạo xử lý có hiệu quả một số vụ việc, vụ án nghiêm trọng, phức tạp.

Quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế được tăng cường và mở rộng; góp phần thực hiện chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố, chủ động và tích cực đẩy mạnh các hoạt động quảng bá du lịch, xúc tiến thương mại, đầu tư; quan hệ hợp tác với địa phương các nước tiếp tục được triển khai và ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi để hợp tác cùng phát triển. Thực hiện tốt công tác về người Việt Nam ở nước ngoài, thông tin đối ngoại có đổi mới bước đầu, góp phần tăng cường quảng bá hình ảnh đẹp của Việt Nam và thành phố Hồ Chí Minh để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, động viên kiều bào tham gia xây dựng thành phố và đất nước.

5. Thực hiện 6 chương trình đột phá đạt kết quả bước đầu quan trọng

Nâng cao chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng, đào tạo nghề, tạo chuyển biến bước đầu trong đảm bảo nhu cầu lao động chất lượng cao cho 9 ngành dịch vụ, 4 ngành công nghiệp trọng yếu và xuất khẩu lao động; đẩy mạnh đào tạo nghề cho lao động nông thôn; xây dựng nguồn nhân lực cho lĩnh vực y tế, văn hóa - nghệ thuật, thể dục - thể thao, hệ thống chính trị, đội ngũ cán bộ quản lý doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhập. Cải cách hành chính có tiến bộ, tập trung vào các lĩnh vực liên quan đến sản xuất - kinh doanh, chữa bệnh, học tập,… của Nhân dân, chất lượng thực hiện công vụ ngày càng nâng lên. Đẩy mạnh hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế30, từng bước chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế từ chủ yếu phát triển theo chiều rộng sang phát triển hợp lý giữa chiều rộng và chiều sâu. Hệ thống hạ tầng giao thông đô thị được đầu tư, tạo diện mạo mới, phát triển không gian đô thị, kết nối Vùng đô thị thành phố Hồ Chí Minh; ùn tắc giao thông được kéo giảm bước đầu, tai nạn giao thông giảm sâu cả 3 mặt31. Nhận thức sâu hơn tầm quan trọng của công tác lập, quản lý và đầu tư theo quy hoạch thoát nước; tăng cường quản lý quỹ đất, bảo đảm diện tích mặt nước, hệ thống sông rạch, phục vụ hệ thống tiêu thoát nước; triển khai đồng bộ các giải pháp giảm tình trạng ngập nước cả về số điểm và mức độ ngập32. Nâng cao chất lượng quy hoạch gắn với chiến lược bảo vệ môi trường; tiếp tục di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư; từng bước nâng cao nhận thức cộng đồng; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật về môi trường; ô nhiễm nguồn nước sông rạch, không khí, tiếng ồn do sản xuất, giao thông giảm đáng kể33.

6. Công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh được tăng cường, đạt kết quả quan trọng; hệ thống chính trị thành phố không ngừng được củng cố, hoạt động của chính quyền ngày càng hiệu lực, hiệu quả hơn

6.1. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nghiêm túc, chặt chẽ, với quyết tâm chính trị cao, tạo được chuyển biến tích cực

Việc thực hiện nhóm giải pháp đầu tiên - kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể, cá nhân của Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy, các tổ chức Đảng được chuẩn bị chu đáo, chỉ đạo chặt chẽ, tiến hành nghiêm túc, trách nhiệm, thực chất, thể hiện sự gương mẫu của cấp trên, của cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tập trung thực hiện ngay các biện pháp khắc phục, sửa chữa những thiếu sót, hạn chế, khuyết điểm và thực hiện đồng bộ bốn nhóm giải pháp theo 3 vấn đề cấp bách của Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, tạo được chuyển biến tích cực.

Chú trọng đổi mới và tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, kịp thời hơn trong cung cấp thông tin, định hướng tư tưởng, nâng cao nhận thức, tăng “sức đề kháng” của cán bộ, đảng viên; chủ động phòng ngừa, kiên trì giáo dục, đấu tranh, xử lý theo đúng quy định của Đảng những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên và một số trường hợp “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Hoạt động báo chí, xuất bản được chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo, ngăn ngừa, khắc phục bước đầu những lệch lạc, biểu hiện xa rời tôn chỉ, mục đích.

Công tác tổ chức, cán bộ được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ. Tổ chức bộ máy các cơ quan, tổ chức đảng được sắp xếp, kiện toàn từng bước theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả. Xây dựng, bổ sung các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác của một số tổ chức đảng, ban hành quy chế phối hợp của một số cơ quan trong hệ thống chính trị. Bổ sung, ban hành tiêu chuẩn chức danh cán bộ. Công tác cán bộ đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, khách quan, nội bộ đoàn kết; nâng cao chất lượng quy hoạch cán bộ và thực hiện các bước tiếp theo sau quy hoạch, đặc biệt là quy hoạch cán bộ nguồn Thành ủy khóa X, cán bộ lãnh đạo, quản lý thuộc Thành ủy khóa X và những năm tiếp theo, tăng số lượng, tỷ lệ cán bộ nữ, cán bộ trẻ tuổi34. Việc đào tạo, tăng cường cán bộ xuất thân từ công nhân, trí thức, cán bộ trẻ tuổi, đạt kết quả tích cực35; đội ngũ cán bộ thành phố được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị36, thực hiện chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Tăng cường phân cấp quản lý cán bộ; chú trọng nâng cao chất lượng đánh giá, nhận xét cán bộ trên cơ sở tiêu chuẩn chức danh, kết quả thực hiện nhiệm vụ và việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo 3 vấn đề cấp bách khi thực hiện kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; thực hiện nghiêm túc việc lấy phiếu tín nhiệm cán bộ tạo tác động tích cực; bổ sung các chủ trương, chính sách, quy định và đẩy mạnh thực hiện quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, luân chuyển cán bộ để rèn luyện từ thực tiễn; đẩy mạnh chương trình đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ cho hệ thống chính trị37; thí điểm chính sách thu hút chuyên gia khoa học - công nghệ đạt kết quả bước đầu tích cực; đẩy mạnh thu hút, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đối với hệ thống chính trị; thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, đặc biệt là nguyên tắc tập trung dân chủ, bảo đảm sự lãnh đạo tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm cá nhân, giải quyết công việc đúng thẩm quyền; phương thức lãnh đạo vừa đảm bảo bao quát, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, vừa phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của các cơ quan tham mưu, các tổ chức trong hệ thống chính trị. Rà soát, bổ sung hoàn thiện và thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực Thành ủy; nâng cao chất lượng, hiệu quả đi cơ sở, kiểm tra, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhất là việc giải quyết các vấn đề bức xúc, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân. Tăng cường mối quan hệ máu thịt với Nhân dân, nỗ lực chăm lo tốt hơn đời sống Nhân dân, giải quyết những vấn đề bức xúc của Nhân dân38; nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; lãnh đạo thành phố tăng cường tiếp công dân, tập trung giải quyết dứt điểm nhiều vụ việc khiếu nại tồn đọng, kéo dài. Chủ trương “dựa vào Nhân dân, phát huy sức dân để chăm lo cho Nhân dân” được nhận thức sâu hơn và tích cực thực hiện trong toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị thành phố.

6.2. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được củng cố, chất lượng cán bộ, đảng viên được nâng lên

Tập trung chỉ đạo, tạo chuyển biến tích cực trong đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, tiếp thu phê bình và thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI; từng bước trở thành nền nếp sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng, đảng viên, có sự chuyển biến sâu sắc hơn trong nhận thức và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, sự gương mẫu, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, của người đứng đầu trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh39.

Công tác tư tưởng được coi trọng, tăng cường và có chuyển biến tích cực; từng bước đổi mới phương thức học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng, đề cao ý thức tự nghiên cứu, thảo luận thẳng thắn trong Đảng để tạo sự thống nhất nhận thức, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch thực hiện nghị quyết phù hợp với thực tiễn địa phương, đơn vị. Đa số cán bộ, đảng viên và Nhân dân tin tưởng vào Đảng, vào công cuộc đổi mới và triển vọng phát triển của đất nước, thành phố. Tư tưởng tích cực vẫn là xu hướng chủ đạo trong đời sống xã hội.

Việc củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên đạt kết quả tích cực, chú trọng năng lực cụ thể hóa thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát hiện và chủ động giải quyết những vấn đề khó khăn, bức xúc của Nhân dân, gắn bó máu thịt với Nhân dân. Nền nếp, chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy được nâng cao, khắc phục bước đầu tình trạng đơn điệu, qua loa, nể nang, né tránh. Kiên quyết, kiên trì đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên sát đúng thực chất40; cụ thể hóa tiêu chí đánh giá phù hợp với từng loại hình tổ chức đảng, căn cứ vào kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị và việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI. Chú trọng nâng cao chất lượng qua công tác vận động Nhân dân của từng đảng viên. Công tác bồi dưỡng, giáo dục, thử thách, phát triển đảng viên được quan tâm chỉ đạo; trên cơ sở phong trào hành động cách mạng, phong trào thi đua yêu nước, thực hiện nhiệm vụ chính trị, số lượng, chất lượng đảng viên mới kết nạp tăng hàng năm; đảng viên mới kết nạp trong độ tuổi thanh niên, trí thức, nữ tăng hơn khóa trước41.

Công tác xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước được chú trọng, đạt kết quả tích cực về số lượng và từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động; đã mở rộng chủ trương thực hiện đối với đơn vị sự nghiệp ngoài công lập đạt kết quả bước đầu42, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của doanh nghiệp.

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ được thực hiện chặt chẽ, nền nếp; tiếp tục giải quyết những vấn đề lịch sử chính trị, chú trọng nắm và giải quyết vấn đề chính trị hiện nay; chủ động thẩm tra, xác minh, kết luận, giải quyết đúng quy trình, nguyên tắc, thủ tục quy định, góp phần xây dựng, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo đảm an ninh chính trị.

Công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được coi trọng; chất lượng, hiệu quả được nâng lên, góp phần phục vụ tốt việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng; nhiều chủ trương, giải pháp về tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng được cụ thể hóa thành các quyết định, quy định, quy chế, chương trình43. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát có trọng tâm, trọng điểm; thực hiện có kết quả việc kiểm tra thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các chương trình đột phá thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố, chương trình phòng, chống tham nhũng, lãng phí, công tác cán bộ, việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và tiếp thu phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI44; xem xét, xử lý nghiêm minh các khuyết điểm, vi phạm, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên45.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí đạt kết quả bước đầu, có tác dụng răn đe, phòng ngừa; thực hiện nghiêm túc, công khai, minh bạch, đúng quy định việc kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức, viên chức; các cơ quan tư pháp phối hợp chặt chẽ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, đã giải quyết dứt điểm một số vụ án tham nhũng nổi cộm, phức tạp; đường lối xét xử nghiêm minh, đúng pháp luật.

6.3. Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước được cải thiện, phấn đấu đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị đặc biệt

Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân thành phố có nhiều đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động giám sát, tiếp xúc, giải quyết kiến nghị của cử tri, tập trung vào những vấn đề bức xúc, quan trọng của thành phố. Hội đồng nhân dân thành phố nâng cao chất lượng chất vấn, trả lời chất vấn và giám sát việc thực hiện trả lời chất vấn; thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực Hội đồng nhân dân, Thường trực Ủy ban nhân dân, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, tạo điều kiện phát huy vai trò của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện giám sát, phản biện xã hội trong điều kiện thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân quận - huyện, phường.

Tổ chức, bộ máy các cơ quan quản lý Nhà nước từng bước được kiện toàn, sắp xếp; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, ý thức trách nhiệm phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; đẩy mạnh rà soát, giảm mạnh thủ tục hành chính, nhất là thủ tục liên quan đến thành lập doanh nghiệp, kê khai, nộp thuế, xuất - nhập khẩu, đất đai, quy hoạch, xây dựng và liên quan đến cuộc sống Nhân dân; công khai, minh bạch quy định, quy trình, hướng dẫn, giảm phiền hà, đưa công nghệ thông tin vào công tác quản lý tạo được sự chuyển biến trong điều hành, kiểm soát; thanh tra công vụ gắn với giám sát của mặt trận, của Nhân dân, hạn chế tình trạng nhũng nhiễu, vòi vĩnh, góp phần xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, phục vụ Nhân dân, phục vụ yêu cầu xây dựng, phát triển bền vững thành phố.

6.4. Công tác vận động Nhân dân của hệ thống chính trị có chuyển biến tích cực, phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng bộ với Nhân dân

Công tác dân vận của hệ thống chính trị tiếp tục đổi mới về nội dung, phương thức; công tác dân vận của chính quyền được chú trọng hơn, ngày càng sâu sát và gắn bó với Nhân dân; các cấp ủy đảng, chính quyền tăng cường tiếp xúc, lắng nghe, đối thoại với Nhân dân các giới, tiếp thu hiến kế, kiến nghị, kịp thời điều chỉnh, bổ sung chủ trương, chính sách, thấu hiểu và giải quyết thấu tình, đạt lý những bức xúc, nguyện vọng chính đáng, hợp pháp của Nhân dân; tiếp tục cụ thể hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm phát huy hơn nữa quyền làm chủ của Nhân dân, vai trò giám sát, phản biện xã hội của mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Dân chủ được mở rộng và nâng cao hơn, nhiều chủ trương của Thành ủy và các cấp ủy được sự đồng thuận xã hội cao.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, thực hiện tốt hơn vai trò đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của các giới; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phong trào hành động cách mạng hướng về cơ sở, tại cơ sở, thiết thực, được đông đảo các giới hưởng ứng; góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị, vượt qua khó khăn, thách thức, phát triển sản xuất, thực hiện an sinh xã hội, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng bộ với Nhân dân.

Quan tâm chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác dân vận, mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội; phát huy hơn nữa vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển, củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức, đoàn viên, hội viên. Tổ chức công đoàn chú trọng bồi dưỡng, nâng cao lòng yêu nước, bản lĩnh chính trị, ý thức giai cấp, nhận thức pháp luật, trình độ học vấn, tay nghề và chăm lo cải thiện đời sống công nhân, người lao động; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp có chuyển biến tích cực; đội ngũ công nhân thành phố ngày càng lớn mạnh, đi đầu trong công nghiệp hóa, hiện đại hóa, tích cực xây dựng, bảo vệ và phát triển thành phố. Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong phát triển nông nghiệp đô thị, nâng cao vai trò chủ thể của nông dân xây dựng nông thôn mới đạt kết quả quan trọng, nâng cao chất lượng cuộc sống của dân cư nông thôn. Đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ tích cực nghiên cứu, sáng tạo, đóng góp to lớn vào phát triển kinh tế - văn hóa, bảo vệ Tổ quốc; coi trọng, phát huy vai trò tư vấn, giám định, phản biện xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật, Liên hiệp các Hội Văn học - Nghệ thuật trong xây dựng, thực hiện chính sách phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội. Hiệp hội doanh nghiệp và các hội nghề nghiệp phát huy vai trò hỗ trợ, tập hợp doanh nhân nỗ lực vượt khó, ổn định, phát triển sản xuất - kinh doanh, nâng cao sức cạnh tranh. Chăm lo, tạo điều kiện, môi trường để thanh niên học tập, khơi gợi, phát huy khả năng sáng tạo, rèn luyện, cống hiến, trưởng thành; phát huy tốt vai trò của tổ chức đoàn, hội chăm lo giáo dục, bồi dưỡng nhận thức chính trị, rèn luyện đạo đức, lối sống lành mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào hành động cách mạng, xung kích, tình nguyện của thế hệ trẻ. Thực hiện tốt các mục tiêu, chính sách bình đẳng giới; chăm lo đời sống vật chất, văn hóa tinh thần phụ nữ; phát huy vai trò Hội Liên hiệ

return to top