Báo cáo Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015

ĐẢNG BỘ QUẬN GÒ VẤP

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG 6

*

Số 14 - BC/ĐU

 

            ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 Phường 6, ngày  23  tháng 6  năm 2015

 

 

BÁO CÁO

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị 6 tháng đầu năm

và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2015

 

I. Kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng và vận động nhân dân 6 tháng đầu năm 2015.

1/ Công tác chính trị tư tưởng:

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận - Đoàn thể tổ chức nhiều hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn, đặc biệt là kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2015), 40 năm ngày giải phóng Miền nam thống nhất đất nước (30/04/1975 - 30/04/2015), Quốc tế Lao động 1/5, 61 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2015), 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2015) và phát hành bản tin hàng quý với nhiều nội dung đa dạng, phong phú về các hoạt động của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường.

Tổ chức triển khai, quán triệt các văn kiện Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) đến 100% cán bộ, đảng viên; Họp mặt, giao lưu, gặp gỡ các chứng nhân lịch sử tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; Tổ chức nghe thời sự định kỳ hàng quý với hơn 80% cán bộ, đảng viên tham dự.

Tổ chức triển khai, quán triệt học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chủ đề năm 2015 về “trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh”, tổ chức hội nghị tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW, tuyên dương 18 tập thể, 30 cá nhân điển hình đã có thành tích tích cực trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015. Tiếp tục tổ chức học tập và đưa vào nội dung sinh hoạt của chi bộ, đoàn thể và cơ quan, đơn vị về  tác phẩm “Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tập trung tuyên truyền kết quả đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII, đại hội Đảng bộ Quận lần thứ XI nhiệm kỳ 2015 – 2020; Tập trung nắm bắt tình hình dư luận xã hội.

Về dư luận xã hội: Công tác nắm bắt dư luận xã hội được Đảng ủy quan tâm, chỉ đạo, kịp thời nắm bắt dư luận, báo cáo và phản ánh cho các cấp lãnh đạo, ngành chức năng kịp thời giải quyết và chỉ đạo định hướng, tuyên truyền. Một số vấn đề nóng và nổi bật được dư luận quan tâm như: tình hình biển Đông, nhà nước hồi giáo IS, dịch bệnh Mers, vệ sinh an toàn thực phẩm, môi trường, giải tỏa di dời, giá xăng dầu, điện nước tăng, ... Đặc biệt là việc tổ chức thành công đại hội chi bộ, đảng bộ và đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 – 2020; lấy ý kiến góp ý dự thảo báo cáo chính trị đại hội Đảng các cấp; Luật bảo hiểm y tế sửa đổi năm 2015, lấy ý kiến góp ý Dự thảo Bộ luật Dân sự sửa đổi năm 2015 được nhiều cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đặc biệt quan tâm.

2/ Công tác tổ chức, cán bộ:

Tổ chức họp đảng viên đương chức theo quy định 76-QĐ/TW thông báo kết quả lãnh đạo nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị năm 2014, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015;

Tổng kết công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, phong trào thi đua yêu nước năm 2014, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2015, khen thưởng 04 tập thể, 52 cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Đặc biệt, lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc; xây dựng quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ nhiệm kỳ mới sau đại hội.

Tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 03/02 và 19/5/2015 cho 21 đảng viên được tổ chức trang trọng, trong đó: nhận huy hiệu 30 năm có 05 đ/c, 40 năm có 03 đ/c, 50 năm có 01 đ/c, 55 năm có 08 đ/c và 65 năm có 04 đ/c; Tổ chức giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong công tác cho các đồng chí Bí thư chi, đảng bộ, Trưởng/Phó Ban điều hành khu phố, tổ trưởng tổ dân phố tại Long Hải.

Công tác cán bộ: Công tác cán bộ được quan tâm, cử 02 đồng chí trong nguồn quy hoạch tham gia các lớp nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị theo chương trình của thành phố; luân chuyển cán bộ từ công tác chính quyền sang công tác Đảng, đoàn thể và ngược lại nhằm bồi dưỡng cán bộ; Các chi, đảng bộ thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 10-CT/TW và Hướng dẫn 09-HD/BTCTW về nâng cao chất lượng và hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ; Kiện toàn nhân sự Tổ Chỉ thị 10-CT/TU và triển khai kế hoạch xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể chính trị - xã hội trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập giai đoạn 2015 – 2020. 

Công tác bảo vệ chính trị nội bộ: Luôn quan tâm, chú trọng, thực hiện báo cáo định kỳ hàng tháng theo quy định.

Công tác phát triển Đảng: Bồi dưỡng, tạo nguồn 15 quần chúng, cử 02 đồng chí tham gia học lớp nhận thức về Đảng; hoàn thành xác minh 04 hồ sơ, đang xác minh 04 hồ sơ và hoàn tất hồ sơ đề nghị kết nạp 03 quần chúng. 

3/ Công tác giám sát, kiểm tra:

Giám sát việc chuẩn bị nhân sự, nội dung và tổ chức đại hội của các chi, đảng bộ. Tham gia xây dựng dự thảo báo cáo chính trị, tham mưu, giám sát chặt chẽ thực hiện quy trình nhân sự Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2015 – 2020; Xây dựng và triển khai chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra năm 2015; Kiểm tra thu, chi đảng phí chi bộ quân sự, giám sát chi bộ trường tiêu học Hoàng Văn Thụ về lãnh đạo thực hiện dân chủ cơ sở ở trường học và Bí thư chi bộ trường Tiểu học Hoàng Văn Thụ về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; xây dựng kế hoạch kiểm tra đảng viên chi bộ công an về việc tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức của người đảng viên và sinh hoạt Đảng; Các chi, đảng bộ triển khai chương trình giám sát, kiểm tra; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra thực hiện theo kế hoạch.

4/ Công tác vận động nhân dân:

Các ban ngành, đoàn thể tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc đa dạng, phong phú, tiết kiệm, thiết thực, hướng về cơ sở; tập trung chăm lo an sinh xã hội, chăm lo cho đoàn viên, hội viên; tạo điều kiện đối với đoàn viên, thanh niên, hội viên phụ nữ… có hoàn cảnh khó khăn tiếp cận được các nguồn vốn từ ngân hàng chính sách. Đặc biệt là công tác chăm lo Tết nguyên đán Ất Mùi 2015 chu đáo, thiết thực với phương châm “Tết vui tươi, tiết kiệm, lành mạnh, an toàn; Tết đến với mọi người, mọi nhà”; Triển khai chương trình công tác năm 2015 bám sát nghị quyết của Đảng ủy, kế hoạch của UBND và chức năng, nhiệm vụ trọng tâm của từng ngành; Tiếp tục thực hiện Thông tri 12-TT/QU của Quận ủy và Nghị quyết 88-NQ/ĐU của Đảng ủy phường về lãnh đạo các chi, đảng bộ, Mặt trận – đoàn thể thực hiện công tác xã hội; Tuyên truyền, thực hiện Chỉ thị 03 về tiếp tục học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chủ đề năm 2015: “trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh

Mặt trận - đoàn thể phối hợp vận động nhân dân: chấp hành các quy định liên quan đến trật tự lòng lề đường; vệ sinh môi trường; hưởng ứng ra quân đồng loạt thực hiện kế hoạch xây dựng “Thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn”; phòng chống dịch bệnh; vệ sinh an toàn thực phẩm; phòng chống cháy nổ; cải táng, bốc mộ đối với khu thổ mộ, nghĩa trang nằm xen cài trong khu dân cư; kê khai nộp thuế môn bài đối với các hộ kinh doanh phòng trọ; vận động mở rộng, nâng cấp hẻm trên địa bàn phường theo phương thức “Nhà nước và nhân dân cùng làm” và nâng cao cảnh giác phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự.

* Mặt trận Tổ quốc: Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện cuộc vận động TDĐKXDĐSVHOKDC, “Vì biển đảo quê hương – Vì tuyến đầu Tổ quốc”, Quỹ Vì người nghèo, phong trào TDBVANTQ; tuyên truyền về Hiến pháp sửa đổi bổ sung năm 2013; Thường xuyên kiểm tra, củng cố, kiện toàn tổ chức để nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân phường và đẩy mạnh giám sát thực hiện chính sách pháp luật, giải quyết đơn thư khiếu nại – tố cáo, tham gia hòa giải cộng đồng. Giám sát thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính một cửa.  

Tuyên truyền vận động các chủ hộ có mặt bằng cho thuê, các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa dễ phát sinh tệ nạn xã hội không tiếp tục cho thuê hoặc cho thuê kinh doanh các dịch vụ khác. Tăng cường công tác nắm bắt dư luận xã hội, tình hình dư luận công nhân và các chủ trương đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta trong gia đoạn hiện nay. Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 19 của Ban Thường vụ Thành uỷ, Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị về ban hành quy chế giám sát và phản biện xã hội, Quy định tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các đoàn thể chính trị xã hội; Triển khai kế hoạch đăng ký thực hiện các công trình: học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và 40 năm ngày giải phóng miền Nam, công trình “Vì Thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn”.

Phối hợp tổ chức khám và xét nghiệm máu miễn phí cho nhân dân trên địa bàn phường. Hỗ trợ khó khăn đột xuất 12 suất trị giá 6.000.000đ; hỗ trợ sửa chữa chống dột 02 căn nhà tình thương tại khu phố 1. Công tác vận động thu Quỹ Vì biển đảo quê hương - Vì tuyến đầu Tổ quốc (27.860.000 đồng); thu vận động Quỹ Vì người nghèo đạt 124.945.228 đồng.

* Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh:

Tập trung công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đoàn viên thanh niên; Phối hợp với Hội CCB tổ chức nói chuyện chuyên đề kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, gặp gỡ chứng nhân lịch sử tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh chào mừng 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; gặp gỡ thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự nắm bắt tình hình tư tưởng thanh niên, vận động thanh niên chuẩn bị lên đường nhập ngũ và tổ chức tốt Hội trại tòng quân tại thao trường Quân sự Quận.

Quán triệt trong lực lượng cán bộ Đoàn chủ trương của Đảng và Nhà nước về tình hình biển Đông; Tập trung tổ chức hoạt động kỷ niệm 84 năm ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Tháng Thanh niên. Họp mặt truyền thống, tổng kết công tác đoàn, phong trào thanh thiếu nhi năm 2014, khen thưởng 8 tập thể, 12 ca nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ, trao danh sách 19 đoàn viên ưu tú cho Đảng, phát động thực hiện cuộc vận động “4 xây 3 chống”, đăng ký và thực hiện công trình thanh niên năm 2015; Tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ 2012 – 2017, giai đoạn 2012 – 2015; Củng cố nhân sự Ban chấp hành Đoàn phường và chi đoàn khu phố năm 2015, hiện nay Đoàn phường có 166 đoàn viên và 150 hội viên.

* Hội Liên hiệp Phụ nữ: Tiếp tục thực hiện phong trào “phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” chuyên đề 2015 và xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Hội năm 2015; Tuyên truyền trong cán bộ, hội viên, phụ nữ Hiến pháp nước CHXHCNVN sửa đổi năm 2013, lấy ý kiến đóng góp cho Bộ luật Dân sự sửa đổi. 

Phối hợp CLB Nữ chủ nhà trọ tổ chức họp mặt, giao lưu, tặng quà nữ công nhân, sinh viên nhà trọ không về quê đón Tết; Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 105 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1975 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng tại phường và các khu phố; Hội thu heo đất toàn phường với tổng số tiền 25.152.000đ; Tổng kết hoạt động Hội và phong trào phụ nữ năm 2014, khen thưởng 11 tập thể và 19 cá nhân xuất sắc trong hoạt động Hội.

Đảm bảo hậu cần phục vụ giao quân NVQS, chăm lo cho 11 em trúng tuyển nghĩa vụ quân sự; Phối hợp tổ chức “Ngày Hội phụ nữ và pháp luật” có 100 lượt người tham dự; Tổ chức sinh hoạt CLB Gia đình phòng chống tệ nạn xã hội với 30 gia đình tham dự; Phát vay 50.000.000đ cho 10 hội viên phụ nữ nghèo và đôn đốc thu hồi vốn đúng hạn, chuẩn bị cho công tác kiểm tra chuyên đề về quản lý các nguồn vốn; Tham gia hội thi trình diễn trang phục các dân tộc và hội thi Gương sáng phụ nữ quanh tôi do quận hội tổ chức.

* Hội Cựu chiến binh: Tiếp tục tuyên truyền các gia đình hội viên cựu chiến binh gương mẫu đi đầu trong việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các qui định của địa phương, đảm bảo 100% gia  đình hội viên treo ảnh Bác Hồ. Tuyên truyền trong toàn hệ thống Hội các phong trào của địa phương, tham gia đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội; Tham gia tập huấn nghiệp vụ cho Ban chấp hành và các chi hội; Phối hợp tổ chức về nguồn cho hội viên, đoàn viên tại Trung ương cục miền Nam. 

Kết nạp 23 hội viên mới, tiếp nhận 02 hội viên tham gia sinh hoạt, tổng số hội viên toàn phường 328 hội viên; Xây dựng 01 Nhà tình thương; Thường xuyên quan tâm, thăm hỏi hội viên ốm đau có hoàn cảnh khó khăn.

* Hội Chữ thập đỏ: Duy trì trợ cấp hàng tháng cho 07 hộ nghèo trên địa bàn phường, tổng số tiền 4.900.000đ; Thăm và tặng quà y bác sỹ nhân ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/2 trị giá 1.960.000đ; Trao 06 suất Học bổng CTĐ cho con cán bộ hội viên với tổng số tiền 3.000.000đ; Tổ chức 02 đợt hiến máu nhân đạo với 127 ca, trong đó 04 ca 450ml và 76 ca 350ml; Sơ cứu cho 07 nạn nhân; Vận động 07 hội viên đăng ký hiến giác mạc; Tham gia lớp tập huấn nghiệp vụ công tác Hội và tuyên truyền hiến máu nhân đạo do Quận Hội tổ chức. Triển khai tổ chức tập huấn sơ cấp cứu khối cộng đồng dân cư và chuẩn bị tổ chức đại hội Chữ thập đỏ lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 – 2020. 

* Hội Người cao tuổi: Duy trì phong trào tập luyện dưỡng sinh, rèn luyện sức khỏe người cao tuổi; Tổ chức hội diễn dưỡng sinh chào mừng ngày Truyền thống người cao tuổi 06/6 với hơn 70 cụ tham dự; Tổ chức lễ kỷ niệm 74 năm ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam, ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6/1941 - 6/6/2015), mừng thọ cho các cụ 90 tuổi; Sơ kết công tác Hội 6 tháng đầu năm, ra mắt 2 CLB sống vui, sống khỏe sống hữu ích chi hội 1, chi hội 5; Tổ chức tập huấn công tác hội cho trưởng phó các chi hội.  

* Hội Khuyến học: Đẩy mạnh hoạt động khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về tổ chức và hiệu quả hoạt động Hội; Tham mưu Đảng uỷ phường thành lập các chi hội khuyến học tại các chi đảng bộ trực thuộc; Hội thu heo đất khuyến học từ các chi hội, hộ gia đình với tổng số tiền là 221.055.000đ; Tổng số hội viên hiện có là 1200 hội viên (tăng 403 hội viên), trong đó có 460/480 hội viên là đảng viên, chiếm tỉ lệ 95,8%.  

II. Kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh.

1/ Kinh tế - đô thị:

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đảm bảo các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra. Thu ngân sách phường ước thực hiện 06 tháng đầu năm 3.271.515.539đ đạt 43% chỉ tiêu pháp lệnh; trong đó thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp là 94.290.380 đồng, đạt 23% chỉ tiêu, thu thuế môn bài là 189.000.000 đồng, đạt 74% chỉ tiêu; thu phí, lệ phí 171.835.000/254.000.000 đạt 67,65% chỉ tiêu; chi ngân sách phường 2.787.491.493 đồng đạt 36,7% so với dự toán giao.

Thực hiện rà soát các hộ kinh doanh, qua đó bổ sung 110 hồ sơ kinh doanh về chi cục thuế; Tiếp nhận và giải quyết 53 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất; 65 hồ sơ xác nhận vị trí cấp hẻm, 12 hồ sơ cấp số nhà, 310 hồ sơ xác nhận thuế đất phi nông nghiệp.

Phối hợp Công ty TNHH Dịch vụ công ích thu gom 07 điểm tập kết rác tự phát trên địa bàn phường. Tăng cường quản lý công tác thu gom chất thải rắn thông thường, đảm bảo thực hiện việc lấy rác thường xuyên đúng giờ; Thường xuyên tuyên truyền kiến thức sử dụng an toàn điện và phòng chống cháy nổ đến các hộ dân xử phạt 01 trường hợp và nhắc nhở 03 trường hợp về đảm bảo an toàn PCCC; Phối hợp sửa chữa, khai thông cống rãnh trên địa bàn để đảm bảo thoát nước tốt cho mùa mưa bão; Vận động các chủ hộ chấm dứt hợp đồng cho thuê điểm kinh doanh phế liệu tại Khu phố 5; 02 hộ chăn nuôi bò chuyển đổi ngành nghề; Tiếp tục thực hiện công tác bốc mộ, từ đầu năm đến nay đã vận động cải táng 14/625 ngôi mộ, đạt 2.24%.

Phối hợp khu Quản lý giao thông đô thị số 3 triển khai Dự án nâng cấp mở rộng đường Dương Quảng Hàm; giải đáp thắc mắc của các hộ dân về dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Phạm Huy Thông; Tăng cường công tác kiểm tra xây dựng, trật tự kinh doanh, vận động nhân dân không buôn bán hàng rong quanh các trường học gây mất an ninh trật tự, mỹ quan đô thị. Kiểm tra, chốt chặn các điểm buôn bán gia cầm sống trên cầu An Lộc

Tổ chức lễ phát động thực hiện công trình “Vì Thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn”, ra quân lập lại trật tự lòng, lề đường xóa quảng cáo, rao vặt trái phép tại các tuyến đường trên địa bàn phường, phát hoang cây cỏ khô, khơi thông dòng chảy tại các mương, rãnh thoát nước tại địa bàn khu dân cư, trồng hoa trong khuôn viên trụ sở UBND phường với hơn 150 người tham gia.

2/ Văn hoá - xã hội:

Thực hiện tốt công tác đảm bảo chế độ chính sách và chăm lo Tết Nguyên đán cho các đối tượng theo đúng quy định. Trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi, Ban chỉ đạo chăm lo tết phường tổ chức trao tặng 1.118 suất quà, tổng trị giá thành tiền là 335.400.000 đồng để chăm lo cho các diện chính sách, hộ nghèo, khu phố, tổ dân phố, hội viên các đoàn thể khó khăn...; Tổ chức khảo sát nâng chuẩn, bổ sung hộ nghèo năm 2015 theo tiêu chí của thành phố; rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2014 – 2015 và triển khai thực hiện hỗ trợ chi phí khuyến khích hỏa táng theo Quyết định 14/2015/QĐ-UBND ngày 10/3/2015, đã hoàn tất hồ sơ hỗ trợ 2 trường hợp; Hỗ trợ sửa chữa, chống dột cho 04 gia đình chính sách (130 triệu đồng) từ nguồn Quỹ đền ơn đáp nghĩa và Quyết định 22/2013/QĐ - TTg; Hỗ trợ sửa chữa nhà tình thương 02 hộ (14 triệu đồng); Phát vay cho 9 hộ, tổng số tiền 73.400.000đ; Thu hồi vốn quỹ xóa đói giảm nghèo với tổng số tiền là 115.000.000đ .

Thực hiện điều tra dân số, đảm bảo công tác cập nhật dữ liệu điện tử về hệ thống quản lý DS – KHHGĐ, hiện toàn phường có 8.358 hộ gia đình với 30.948 nhân khẩu cư trú; Chăm lo, bảo đảm quyền lợi trẻ em; Tổ chức 6 cuộc truyền thông chuyên đề “Chống xâm hại tình dục, tinh thần đối với trẻ em”, 03 cuộc truyền thông dự án “Trường học thân thiện và bảo vệ trẻ em dễ bị tổn thương” thu hút 360 lượt trẻ em tham gia; Phối hợp tổ chức tháng hành động vì trẻ em, ngày Quốc tế thiếu nhi cho cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn phường với 191 phần quà với tổng trị giá 10.000.000 đồng. Thường xuyên phối hợp kiểm tra hoạt động 06 nhóm lớp mầm non, ban hành quyết định giải thể nhóm, lớp mầm non tư thục Hương Mai hoạt động không đảm bảo quy định.

Duy trì công tác kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm, phát động tháng hành động ”Vì chất lượng Vệ sinh an toàn thực phẩm”; Tổ chức khám, chữa bệnh; tuyên truyền, vận động phòng chống các loại dịch có nguy cơ lây lan như: sốt xuất huyết, tay chân miệng, sởi, quai bị, cúm..., trong đó đã tổ chức được 23 cuộc truyền thông, thu hút 483 lượt người tham gia; Duy trì và đảm bảo công tác tiêm chủng định kỳ cho trẻ dưới 6 tuổi, trong đó 145 trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng đủ 8 loại vaccin đạt tỷ lệ 46%, trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng đạt tỷ lệ 0,34%. Qua kiểm tra 6 tháng đầu năm, đơn vị được đánh giá đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã đến năm 2020; Các trường học tổng kết năm học 2014 – 2015, 100% học sinh hoàn thành bậc Tiểu học và Trung học cơ sở, tỷ lệ học sinh được lên lớp thẳng đạt 96.42%; Tập trung rà soát, lập danh sách chuẩn bị cho công tác tuyển sinh lớp 1 niên học 2015 – 2016.

 Tổ chức Lễ khai mạc hè năm 2015 với chủ đề “Tuổi nhỏ làm việc nhỏ - dựng xây thành phố anh hùng” và triển khai thực hiện tháng hành động vì trẻ em; Tổ chức giải thể thao chào mừng Đại hội Đảng bộ phường nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 3 môn bóng đá mi ni, cầu lông, cờ tướng với 14 đơn vị và 140 vận động viên tham gia thi đấu; Tham dự Hội thi văn nghệ “Tiếng hát Gò Vấp” và “Người dẫn chương trình” năm 2015 do Trung tâm Văn hóa quận tổ chức, kết quả đạt giải khuyến khích Người dẫn chương trình.     

Tổ chức rà soát, thống kê các cơ sở kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa xã hội; Tăng cường quản lý nhà nước đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa dễ phát sinh tệ nạn xã hội, xây dựng phường lành mạnh không có ma túy mại dâm, Tổ kiểm tra liên ngành Văn hóa – Xã hội phường đã tiến hành vận động các chủ hộ cho thuê mặt bằng kinh doanh, cafe, hớt tóc dễ phát sinh tệ nạn xã hội chuyển đổi loại hình cho thuê đồng thời tăng cường ra quân kiểm tra 22 lượt cơ sở, lập 8 biên bản vi phạm hành chính và ra 8 quyết định xử phạt. Hiện nay có 12/21 cơ sở đã chấm dứt hoạt động, đồng thời tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý dứt điểm 9 cơ sở còn lại.

3/ Quốc phòng – An ninh:

Duy trì trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức phúc tra, xác minh, lập danh sách 38 thanh niên tuổi 17 và từ 18 đến 25 tuổi chưa đăng ký NVQS lần đầu; Tổ chức tham gia hội trại tòng quân, Lễ giao quân năm 2015, giao quân 11 Thanh niên lên đường nhập ngũ, đạt 100 % chỉ tiêu, trong đó có 01 đảng viên; Triển khai lực lượng dân quân phối hợp công an tuần tra, giữ vững các mục tiêu quan trọng, đảm bảo ANCT - TTATXH trên địa bàn; Xây dựng lực lượng dân quân đạt chỉ tiêu của quận năm 2015 là 225 dân quân , đạt tỷ lệ 1,02%/tổng số dân toàn phường; Tham gia huấn luyện các môn binh chủng tại thao trường huấn luyện quân sự quận và huấn luyện chuẩn bị cho Hội thao Quân sự Quốc phòng năm 2015.

Trong 6 tháng đầu năm 2015 xảy ra 12 vụ, khám phá 10 vụ, đạt tỷ lệ khám phá án là 83,33%, giảm 03 vụ so với cùng kỳ năm 2014, giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự 3,33%; Tổ chức kiểm tra 250 lượt cơ sở kinh doanh ngành nghề “nhạy cảm” (khách sạn, quán cafe, hớt tóc nhân viên nữ), phát hiện và xử lý 32 trường hợp; Phát hiện và bắt giữ 03 vụ mua bán tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, lập hồ sơ bàn giao Đội CSĐTTP về Ma túy thụ lý theo thẩm quyền; lập hồ sơ đối tượng ma túy sống lang thang không có nơi cư trú ổn định trên địa bàn thành phố đưa vào Trung tâm tiếp nhận xã hội. Triển khai gắn camera giám sát ANTT trên tuyến đường Nguyễn Oanh – Dương Quảng Hàm; Phối hợp tuyên truyền người dân nêu cao ý thức cảnh giác, giữ gìn tài sản, tố giác tội phạm; nhắc nhở các hộ cho thuê phòng trọ lắp đặt bình PCCC, đăng ký tạm trú cho người thuê phòng theo quy định.

4/ Công tác tổ chức, cải cách hành chính, tiếp công dân, giải quyết đơn thư: 

Duy trì công tác cải cách hành chính gắn với kiện toàn bộ máy, cán bộ công chức đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ chính trị của phường, xây dựng tác phong, thái độ ân cần phục vụ nhân dân.

Tổ chức thành công Hội nghị cán bộ công chức năm 2015, Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2014, phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2015, Hội nghị nhân dân phường lần thứ 1 năm 2015, kịp thời nắm bắt, giải quyết các đề xuất, kiến nghị của nhân dân.

III. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ:

1/ Mặt làm được:

Trong 6 tháng đầu năm 2015, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo hệ thống chính trị tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh chủ đề năm 2015, gắn với thực hiện Quy định 55 và Quy định 101 của Ban Bí thư, đồng thời thường xuyên chỉ đạo việc tiếp tục khắc phục khuyết, nhược điểm sau kiểm điểm Trung ương 4. Tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân ổn định. Công tác nắm bắt, định hướng dư luận, nhất là tình hình biển Đông kịp thời. Chú trọng công tác phát triển đảng. Lãnh đạo tổ chức thành công Đại hội các chi, đảng bộ và Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 – 2020. Tập trung lãnh đạo công tác cán bộ, củng cố nhân sự các khối, ngành kịp thời. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng quy trình, tiến độ kế hoạch đề ra.

Lãnh đạo chính quyền tập trung thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2015, nhất là giải quyết kiến nghị của nhân dân về vệ sinh môi trường, cấp nước sạch; kiểm tra, xử lý các cơ sở kinh doanh ngành nghề nhạy cảm, dễ phát sinh tệ nạn xã hội; quản lý nhà nước về trật tự đô thị, không để tình trạng xây dựng sai phép, không phép.

Chăm lo chu đáo cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi; Hoạt động của Mặt trận - đoàn thể phong phú, sôi nổi, thiết thực, hướng về cơ sở, thường xuyên củng cố, kiện toàn nhân sự, đảm bảo hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ.

2/ Hạn chế:

Việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị ở một số chi bộ, đoàn thể còn mang tính hình thức, chưa sâu rộng, lan tỏa đến người dân. Trong học tập các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên còn một số đảng viên tham dự chưa đầy đủ.

Một số cấp ủy chi bộ chưa thực sự chủ động trong phân công giúp đỡ, bồi dưỡng quần chúng ưu tú, xác minh lý lịch, hoàn tất hồ sơ phát triển đảng; Tỷ lệ treo cờ vào dịp lễ còn thấp; Công tác tuyên truyền, vận động cải táng bốc mộ đạt tỉ lệ còn thấp (14/625 đạt 2.24%).

Việc chấp hành các quy định liên quan đến trật tự lòng lề đường, vệ sinh đường phố, phòng chống tội phạm, dịch vụ nhạy cảm, luật giao thông, tuy được quan tâm tuyên truyền thường xuyên nhưng còn diễn biến phức tạp. Nhất là trong công tác chuyển hóa ngành nghề nhạy cảm, hiện nay vẫn còn 9 cơ sở hoạt động đối phó.

3/ Nguyên nhân:

Công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân còn nhiều hạn chế, hình thức đơn điệu, chưa thực sự đi vào lòng dân nên việc tự giác chấp hành của một số người dân chưa nghiêm.

Công tác vận động nhân dân trong cải táng, bốc mộ còn gặp nhiều khó khăn do phong tục, tập quán đã hình thành từ lâu đời, thủ tục, quy trình giải quyết còn rườm rà gặp nhiều khó khăn.

Trên địa bàn phường có nhiều điểm lưu trú nhà trọ - khách sạn có tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho hoạt động tệ nạn xã hội nhất là mại dâm, ma túy núp bóng hoạt động. Mặt khác, các chủ cơ sở kinh doanh nhành nghề nhạy cảm có nhiều thủ đoạn đối phó gây khó khăn cho các lực lượng chức năng (ngành nghề nhạy cảm, trật tự lòng lề đường, xây dựng không phép sai phép, kinh doanh ve chai...).

IV. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 6 CUỐI NĂM 2015.

1. Công tác xây dựng Đảng:

- Công tác chính trị tư tưởng: Tập trung tăng cường phổ biến, giáo dục đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Tiếp tục học tập, thảo luận trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị về Chỉ thị 03, chủ đề năm 2015 “về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh” và tác phẩm “Di chúc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tổ chức quán triệt các Nghị quyết, kết luận của Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ XI, khóa XI; Tuyên truyền kết quả đại hội Đảng bộ Quận nhiệm kỳ 2015 – 2020; Tổ chức nghe báo cáo thời sự định kỳ quý II, III và quý IV/2015. 

- Công tác tổ chức, cán bộ: Tập trung công tác tạo nguồn phát triển Đảng; Đẩy mạnh công tác xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong các đơn vị ngoài quốc doanh; Tổ chức trao Huy hiệu Đảng đợt 2/9 và 7/11; Xây dựng và triển khai kế hoạch đánh giá, phân tích chất lượng tổ chức đảng và đảng viên năm 2015; Tiếp tục lãnh đạo thực hiện nghiêm Chỉ thị 10-CT/TW, hướng dẫn 09-HD/BTCTW về nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt chi bộ và hướng dẫn 13-HD/TU về việc đảng viên là cán bộ, chiến sĩ công an, quân sự tham dự sinh hoạt chi bộ khu phố, tổ dân phố.

- Công tác giám sát, kiểm tra: Tiếp tục thực hiện kế hoạch, chương trình công tác kiểm tra, giám sát năm 2015 của Đảng ủy, Ủy ban kiểm tra; Tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, pháp luật Nhà nước và Nghị quyết của tổ chức Đảng các cấp, gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03 và Chỉ thị 10-CT/TW, Hướng dẫn 09-HD/BTCTW về nâng cao chất lượng, nội dung sinh hoạt Đảng, Quy định 55 và Quy định 101 về tu dưỡng rèn luyện đạo đức, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; Chuẩn bị công tác giám sát của Ủy ban kiểm tra Quận ủy đối với Đảng ủy phường về việc thực hiện quy chế làm việc và lãnh đạo thực hiện Quyết định 217, 218.

* Lãnh đạo hoạt động Mặt trận và các đoàn thể:

Khối vận chỉ đạo Mặt trận - đoàn thể tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, củng cố, kiện toàn tổ chức và đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2015, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương; Nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội, cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và thực hiện có hiệu quả mô hình 5+1.

Tập trung thực hiện kế hoạch giám sát, phản biện theo tinh thần Nghị quyết 117-NQ/ĐU ngày 31/12/2014 của Đảng ủy phường về thực hiện Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị; lãnh đạo tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ phường lần thứ III, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Chỉ đạo MTTQ xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam và tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/1930 – 18/11/2015).

Tổ chức nhiều hoạt động thiết thực kỷ niệm các ngày lễ lớn: 70 năm cách mạng tháng 8 (19/8/1945 – 19/8/2015) và Quốc khánh 2/9; Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10); 85 năm ngày truyền thống Dân vận của Đảng (15/10); 59 năm ngày thành lập Hội LHTN Việt Nam (15/10); 69 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11); 85 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10), 26 năm ngày thành lập Hội Cựu Chiến binh Việt Nam và 71 năm thành lập QĐND Việt Nam (22/12).

Chỉ đạo Mặt trận - đoàn thể tổng kết công tác vận động quần chúng năm 2015 và xây dựng chương trình công tác vận động quần chúng năm 2016.

2/ Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh:

- Kinh tế - xã hội:

Đảm bảo cân đối thu – chi ngân sách theo hướng tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách 10%, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu thu ngân sách năm 2015. Tập trung công tác thu ngân sách đảm bảo chỉ tiêu và đúng quy định pháp luật; Tiếp tục triển khai các biện pháp thu thuế nợ tồn đọng và các loại quỹ theo quy định; Tăng cường quản lý chi tiêu ngân sách và tài sản công, đảm bảo thực hành tiết kiệm, sử dụng ngân sách đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức.

Vận động các hộ dân chuyển đổi vật nuôi, cây trồng theo tinh thần Nghị quyết số 12-NQ/QU của Quận ủy; kiên quyết xử lý dứt điểm tình trạng mua bán ve chai, phế liệu trong khu dân cư gây ô nhiễm môi trường. Tăng cường công tác vận động cải táng, bốc mộ với khu thổ mộ, nghĩa trang nằm xen cài trong khu dân cư và kê khai nộp thuế đối với các hộ kinh doanh phòng trọ. Đồng thời tăng cường kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các công trình xây dựng trên địa bàn phường, kiên quyết xử lý các trường hợp lấn chiếm đất công. Thường xuyên kiểm tra, vận động nhân dân nêu cao tinh thần cảnh giác PCCN, đặc biệt các hộ có nhiều phòng cho thuê. Tiếp tục vận động nhân dân sử dụng hệ thống nước sạch đạt 100%.

Đẩy mạnh công tác vận động mở rộng, nâng cấp hẻm trên địa bàn phường. Phấn đấu trong 6 tháng cuối năm 2015 vận động nhân dân tham gia đóng góp đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp 2 hẻm, đảm bảo thực hiện chỉ tiêu. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự, kỷ cương nếp sống văn minh mỹ quan đô thị. Phối hợp với các đơn vị chức năng duy tu sửa chữa, nạo vét cống thoát nước đảm bảo thông thoáng tránh ngập úng vào mùa mưa. Triển khai kế hoạch vận động trồng cây xanh tại 02 khu đất tiểu đảo dưới 1000m2 do Nhà nước quản lý tại Khu phố 1, thực hiện công trình Đại hội Đảng bộ phường đề ra.

Tiếp tục phát động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên cùng với nhân dân thực hiện nếp sống văn minh – mỹ quan đô thị, góp phần xây dựng thành phố văn minh – sạch đẹp – an toàn.

Tổ chức khảo sát nâng chuẩn hộ nghèo theo lộ trình năm 2015; tập trung mọi nguồn lực chăm lo cho hộ nghèo trên địa bàn khu dân cư. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền công tác giảm nghèo, đưa hộ nghèo ra khỏi chương trình, hạn chế tái nghèo, đảm bảo tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo trên tổng số dân không vượt quá tiêu chí đã đề ra (dưới 04% và dưới 08%).

Tiếp tục thực hiện các kế hoạch: Trường học thân thiện; Bảo vệ chăm sóc trẻ em dễ bị tổn thương giai đoạn 2014 - 2016; Kiểm tra hoạt động các nhóm lớp mầm non tư thục trên địa bàn phường; Phòng, chống các loại dịch bệnh.

Phối hợp quản lý, kiểm tra hoạt động của cơ sở mầm non tư thục và các nhóm trẻ gia đình trên địa bàn phường. Tiếp tục vận động trẻ nguy cơ nghỉ, bỏ học tiếp tục đến lớp, thanh thiếu niên tốt nghiệp THCS vào lớp 10 và học nghề 3/7, đảm bảo công tác chống mù chữ, phổ cập tiểu học, trung học cơ sở và phổ thông trung học. Tập trung công tác tuyển sinh tại các trường trên địa bàn phường.

Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, ngành nghề dễ phát sinh tệ nạn xã hội (karaoke, cafe, hớt tóc trá hình).

Xây dựng, triển khai kế hoạch tự kiểm tra, đánh giá và đề nghị công nhận các danh hiệu văn hóa năm 2015.

- Quốc phòng - An ninh:  Duy trì trực chỉ huy, trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt trong các dịp lễ, tết; xây dựng văn kiện diễn tập phòng thủ sát với thực tế, tham gia hội thao quốc phòng đảm bảo về số lượng và chất lượng; Tổ chức xác minh, nắm nguồn thanh niên trong độ tuổi NVQS chuẩn bị công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016; tham gia diễn tập phòng thủ năm 2016.

Tập trung công tác nắm tình hình, quản lý chặt chẽ di biến trong dân số; Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh không phép; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức cảnh giác của người dân; Tiếp tục có biện pháp kéo giảm tỷ lệ phạm pháp hình sự đạt 3-5%, tỷ lệ khám phá án hình sự trên 72%; Tổ chức các đợt tấn công, trấn áp tội phạm nhằm lành mạnh hóa môi trường xã hội.

 

                                                                                 T/M ĐẢNG ỦY  

Nơi nhận:                                                            PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

-      Đ/c Lê Thông Phang – UVTV/CNUBKTQU;

-      VP và các Ban XDĐ Quận ủy;

-      Các đ/c ĐUV; UV UBKT.ĐU;                                                         

-      Các Chi, Đảng bộ;     &n

return to top