TỔ CHỨC TIÊM CHỦNG VẮC XIN PHÒNG COVID-19 MŨI 2 CHO TRẺ TỪ 12 TUỔI ĐẾN 18 TUỔI TẠI QUẬN GÒ VẤP

return to top