THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÁT KINH PHÍ HỖ TRỢ NGƯỜI ĐIỀU TRỊ COVID-19, CÁCH LY Y TẾ, HỖ TRỢ THÊM ĐỐI VỚI TRẺ EM, NGƯỜI KHUYẾT TẬT, NGƯỜI CAO TUỔI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2021-QĐ-TTg CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 6, QUẬN GÒ VẤP

DANH SÁCH FO,F1, TRẺ EM, NGƯỜI KHUYẾT TẬT, NGƯỜI CAO TUỔI PHƯỜNG 6 NHẬN HỖ TRỢ - ĐỢT 2

( Người dân vui lòng nhấn vào file danh sách dưới đây )

 

DANH SÁCH FO TỪ TRANG 1 ĐẾN TRANG 20

 

DANH SÁCH FO TỪ TRANG 21 ĐẾN TRANG 40

 

DANH SÁCH FO TỪ TRANG 41 ĐẾN TRANG 60

 

DANH SÁCH FO TỪ TRANG 61 ĐẾN TRANG 82

 

DANH SÁCH FO TỪ TRANG 83 ĐẾN TRANG 102

 

DANH SÁCH FO TỪ TRANG 103 ĐẾN TRANG 122

 

DANH SÁCH FO TỪ TRANG 123 ĐẾN TRANG 147

 

 

return to top