ĐĂNG KÍ TIÊM VACCINE COVID-19 TẠI NHÀ MŨI 3, MŨI 4 CHO NGƯỜI DÂN KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG DI CHUYỂN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 6

NGƯỜI DÂN KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG DI CHUYỂN ĐĂNG KÝ TIÊM VACCXIN COVID 19 THEO ĐƯỜNG LINK SAU:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCtCL9Z8isifsI9GjBeQ8sTuwNylEBSUc-6_nL_NJ5xiyKGg/viewform

HOẶC QUÉT MÃ QR :

return to top