CÔNG ĐOÀN PHƯỜNG 6 ra quân thực hiện phong trào “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm An toàn vệ sinh lao động”

Thực hiện phong trào “Xanh, sạch, đẹp, bảo đảm An toàn vệ sinh lao động” do Liên đoàn lao động Quận phát động nhằm xây dựng cảnh quan sạch đẹp, cơ quan an toàn. Chiều ngày 5/8/2016 BCH công đoàn phường 6 phối hợp với ủy ban nhân dân phường và chi đoàn cơ quan tổ chức tổng vệ sinh cơ quan với sự tham gia của toàn thể cán bộ, công nhân viên. Thông qua buổi ra quân tổng vệ sinh nhằm tuyên truyền, vận động cán bộ, công nhân viên phường nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường tại cơ quan làm việc. Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực, tạo vẻ mỹ quan môi trường “Xanh, Sạch, Đẹp” trong cơ quan Phường 6.

 

return to top