LỊCH TIẾP DÂN

 

LỊCH TIẾP DÂN

STT

TRỰC TIẾP DÂN

CHỨC VỤ

NGÀY TIẾP DÂN

GHI
CHÚ

1

PHAN ĐÌNH AN

CHỦ TỊCH UBND

 

 

2

NGUYỄN THỊ KIM ANH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND

 

 

3

HỨA QUỐC THY

PHÓ CHỦ TỊCH UBND

 

 

 

Ghi chú: Lãnh đạo tiếp công dân vào buổi chiều thứ 4, thứ 6 hàng tuần

                            Thời gian từ 13 giờ 30 đến 17 giờ 00

return to top