THÔNG BÁO DỜI THỜI GIAN TRIỂN KHAI CHIẾN DỊCH BỔ SUNG VITAMIN A LIỀU CAO ĐỢT 2 NĂM 2020

 Theo Công văn số 4397/TTKSBT-KDD của Trung tâm Kiểm Soát Bệnh Tật TP thì năm nay Kế hoạch uống Vitamin A liều cao đợt 2 (dự kiến ngày 1/12) sẽ được dời lại sau ngày 1/12, lịch cụ thể sẽ được thông báo sau.


return to top