Thành phố Thủ Đức, được thành lập theo Nghị quyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.

return to top