THĂM CÁC CƠ SỞ TÔN GIÁO NHÂN DỊP ĐẠI LỄ PHẬT ĐẢN 2019

Vào ngày 14 và 17/5/2019 Đoàn cán bộ của Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường cùng các ban ngành đoàn thể đã đến thăm các cơ sở tôn giáo trên địa bàn phường nhân dịp Đại lễ Phật Đản  Rằm tháng 4.

Thông qua việc gặp gỡ, thăm hỏi, đoàn cũng động viên các vị chức sắc, phật tử của các chùa tích cực thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của nhà nước gắn với cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sinh hoạt tôn giáo chính đáng trong khuôn khổ pháp luật, cùng thực hiện phương châm sống “tốt đời, đẹp đạo”.

Đây cũng là dịp để lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN phường gặp gỡ, trao đổi với tổ chức tôn giáo, các vị chức sắc về các vấn đề kinh tế, văn hóa, xã hội. Đảng bộ, chính quyền phường  kỳ vọng, mời gọi sự chung tay, góp sức, hiến kế, nỗ lực nhiều hơn nữa của đồng bào tôn giáo, các tầng lớp nhân dân và đông đảo gia đình phật tử của các chùa, góp phần thực hiện thành công mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Phường  lần thứ XIII đề ra.


return to top