Kỳ họp Thứ tư Hội đồng nhân dân phường 6 khóa II nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sáng ngày 20/7/2017, Hội đồng nhân dân phường đã tổ chức Kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân phường khóa II nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tham dự kỳ họp có Bà Lê Thị Kim Thủy – Đại biểu Hội đồng nhân Quận /Trưởng phòng Nội vụ UBND Quận Gò Vấp, cùng 29 đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa II, các đồng chí Trưởng ban ngành đoàn thể phường và Khu phố trưởng, Trưởng Ban công tác Mặt trận 6 khu phố.

Kỳ họp xem xét các báo cáo của Ủy ban nhân dân phường về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng đầu năm 2017; Quyết toán ngân sách năm 2016; Tình hình thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2017; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017; Chương trình hoạt động giám sát năm 2018 của HĐND.  Kỳ họp nghe các báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân phường và thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường về hoạt động của Mặt trận Tổ quốc phường tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2017; báo cáo của Ủy ban nhân dân phường về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ sau kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân phường đến nay.

Đặc biệt trong kỳ họp này  Hội đồng nhân dân phường đã xem xét cho miễn nhiệm chức danh Trưởng ban Pháp chế, Phó trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND phường, bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Vui - Trưởng ban Pháp chế, Ông Phan Thanh Phong - Phó trưởng ban Pháp chế và Ông Lương Xuyên Thành - Phó trưởng ban Kinh tế - xã hội HĐND phường theo đề nghị của Chủ tịch HĐND phường.

Tại kỳ họp, Hội đồng nhân dân phường đã tiến hành phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn đối với Ủy ban nhân dân phường tập trung vào các lĩnh vực như: ô nhiễm môi trường, trật tự đô thị, an ninh trật tự, công tác tuyển sinh. Qua hoạt động chất vấn cho thấy, những vấn đề được Hội đồng nhân dân lựa chọn là xác đáng, phù hợp với thực tế, được cử tri quan tâm, đánh giá cao. Các đại biểu Hội đồng nhân dân phường đã thể hiện tinh thần làm việc nghiêm túc, chất vấn ngắn gọn, rõ ràng, bám sát vấn đề; thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém, yêu cầu làm rõ trách nhiệm và có giải pháp khắc phục.

  Kỳ họp thứ tư của HĐND phường  đã thống nhất thông qua các nghị quyết  và cũng yêu cầu các ban ngành chủ động xây dựng kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2017 mà Hội đồng nhân phường đã đề ra.      TT.HĐND

return to top