Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân phường khóa II nhiệm kỳ 2016 – 2021

Sáng ngày 16/8/2016, Hội đồng nhân dân phường đã tổ chức Kỳ họp thứ hai Hội đồng nhân dân phường khóa II nhiệm kỳ 2016 – 2021. Về dự có 29 đại biểu Hội đồng nhân dân phường khóa II cùng các đồng chí Trưởng ban ngành đoàn thể phường và Khu phố trưởng 6 khu phố.

Đây là kỳ họp quan trọng quyết định chương trình hành động của Hội đồng nhân dân phường cả nhiệm kỳ và các kế hoạch Ủy ban nhân phường trong thời gian tới. Hội đồng nhân phường đã thảo luận các Nghị quyết: Nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng 6 tháng cuối năm 2016; Phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 – 2021; Chương trình hoạt động toàn khóa Hội đồng nhân dân phường; Nội quy kỳ họp Hội đồng nhân dân phường.

Đặc biệt trong kỳ họp này Hội đồng nhân dân phường tổ chức chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường tập trung vào các lĩnh vực như: ô nhiễm môi trường, giao thông đô thị, an ninh trật tự, chế độ chính sách, công tác tuyển sinh. Những vấn đề chất vấn cơ bản được Ủy ban nhân phường giải trình và trả lời trong kỳ họp.

  Kỳ họp thứ hai của HĐND phường  đã thống nhất thông qua các nghị quyết  và cũng yêu cầu các ban ngành chủ động xây dựng kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội mà Hội đồng nhân phường đã đề ra.                 HĐND PHƯỜNG

 

return to top