HỘI NGHỊ THÔNG TIN THỜI SỰ QUÝ IV NĂM 2017

Chiều ngày 07/12/2017, Đảng ủy Phường 6 đã tổ chức hội nghị thông tin thời sự quý IV năm 2017 cho đảng viên, cán bộ công chức, chiến sỹ công an, lực lượng vũ trang tại Hội trường Hội liên hiệp phụ nữ quận Gò Vấp; báo cáo viên là đồng chí Đào Văn Lừng – Nguyên Vụ trưởng Trưởng cơ quan Thường trực Ban Tuyên gíao Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh.

 

 Tại Hội nghị các đồng chí đảng viên, cán bộ công chức, chiến sỹ công an, lực lượng vũ trang đã được nghe báo cáo viên thông tin một số nội dung trọng tâm như: kết quả của Hội nghị cấp cao APEC; những vấn đề xung quanh việc xây dựng đề án thành phố thông minh tại thành phố Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 18-NQ/TW Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển đối với thành phố Hồ Chí Minh được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ Tư .


return to top