HỘI NGHỊ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ BẢY BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XII

Ngày 03/8/2018, Đảng ủy phường 6 tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. Đến dự Hội nghị có các đồng chí: Đặng Thọ Nhật – Bí thư Đảng ủy/ Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Đỗ Thị Vân – Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Phan Đình An – Phó Bí thư Đảng ủy/ Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường cùng các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phường, đại diện Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phường và hơn 400 cán bộ, Đảng viên trên toàn phường.


Tại Hội nghị, Đồng chí Ngô Thanh Sơn - UVTV Quận ủy/ Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đã giới thiệu giúp các đồng chí cán bộ, Đảng viên nắm vững những quan điểm cơ bản, những chủ trương, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện cùng những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, cụ thể:

- Nghị quyết 26-NQ/TW ngày 19.5.2018 của Trung ương Khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm với nhiệm vụ.

- Nghị quyết 27-NQ/TW ngày 21.5.2018 của Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

- Nghị quyết 28-NQ/TW ngày 23.5.2018 của Trung ương Khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm.


Qua đó, giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên trong tổ chức thực hiện để đưa Nghị quyết vào cuộc sống; tăng cường đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch và những nhận thức lệch lạc... góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đột phá mà nội dung cơ bản của 3 Nghị quyết của Hội nghị lần thứ Bảy đề ra.


return to top