Quyết định về duyệt đề án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị (quy hoạch phân khu) tỷ lệ 1/2000 phường 6 và phường 17 quận Gò Vấp

return to top