Danh sách Thành viên Ủy ban nhân dân phường

STT

Ảnh

Họ và tên
Chức vụ

Điện thoại
 

1

Phan Đình An


Chủ tịch UBND

(08)3 894 0345

2


Nguyễn Thị Kim Anh


Phó Chủ tịch UBND
(Phụ trách lĩnh vực Văn hóa-Xã hội)
 

(08)3 894 0345

 

3

Nguyễn Hoàng Vũ


Phó Chủ tịch UBND 
(Phụ trách lĩnh vực Kinh tế-Đô thị)

(08)3 894 0345

4

 

 

Nguyễn Thị Mỹ An

- Ủy viên UBND

- Trưởng BCH Công an

(08)3 894 0345

5

 

Mai Xuân Vinh

- Ủy viên UBND

- Trưởng BCH Quân sự

 (08)3 894 0345


return to top