HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TRÊN CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUẢN LÝ CƯ TRÚ

Với mong muốn đảm bảo công khai, minh bạch, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, việc cung cấp các dịch vụ công về cư trú trên Cổng dịch vụ công quảy lý cư trú thuộc về hệ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư góp phần đơn gian hoá thủ tục hành chính, giám sát giấy tờ, tiết kiệm được thời gian, chi phí đi lại cho công dân. Thông qua đó, tổ chức, người dân, doanh nghiệp có thể kiểm tra, giám sát về tình trạng giải quyết hồ sơ, biết được hồ sơ của mình đang ở khâu nào trong quy trình xử lý. Tại đây, khi công dân có yêu cầu khai báo cư trú có thể truy cập địa chỉ https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn để thực hiện các thủ tục hành chính sau:

Một là , đăng ký thường trú, gồm: Đăng ký nhập sinh; cả hộ từ ngoài tỉnh đến; nhân khẩu từ ngoài tỉnh đến, cả hộ từ ngoài huyện trong tỉnh đến; nhân khẩu từ ngoài huyện trong tỉnh đến; cả hộ ngoài xã trong huyện đến; Nhân khẩu ngoài xã trong huyện đến; Cả hộ trong xã đến; Nhân khẩu trong xã đến; Nhân khẩu định cư ở nước ngoài về; Cả hộ định cư ở nước ngoài về; Nhân khẩu lao động học tập ở nước ngoài về; Phụ nữ xuất cảnh trái phép trở về; Chuyển đăng ký từ nhà ở tập thể về hộ gia đình; Các trường hợp khác.

Hai là , đăng ký tạm trú.

Ba là , thông báo lưu trú.

Bốn là , khai báo tạm vắng.

Với nhưng tiện ích của dịch vụ công trực tuyến mang lại và để góp phần vào công tác cải cách hành chính của tỉnh, Quốc gia thì mọi công dân và doanh nghiệp khi có nhu cầu thực hiện các thủ tục về cư trú có thể truy cập vào địa chỉ https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/ để thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định

 

return to top