CÔNG AN PHƯỜNG 6 TRIỂN KHAI CAO ĐIỂM “LÀM SẠCH” DỮ LIỆU DÂN CƯ PHỤC VỤ ĐỀ ÁN 06 TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG

return to top