CHIẾN SĨ DÂN QUÂN TỰ VỆ KIỂM TRA BẮN ĐẠN THẬT

Thực hiện kế hoạch số 274/KH-BCH ngày 01/10/2015 của Ban CHQS quận Gò Vấp về tổ chức huấn luyện bắn bài 1,1b súng K63, CKC cho lực lượng Dân quân Tự vệ năm 2015, Ban CHQS phường 6 đã cử Chiến sĩ lực lượng Dân quân phường tham gia huấn luyện đầy đủ nội dung chương trình, thời gian theo kế hoạch. Duy trì ôn luyện chặt chẽ, tích cực, nghiêm túc để kiểm tra bắn đạn thật đạt kết quả cao. Nội dung bắn gồm bài 1(Ba tư thế đứng, quỳ, nằm bắn) và bài 1b (Tư thế nằm bắn).

          * Kết quả Kiểm tra bắn đạn thật:

         - Bài 1 đạt hạng 01/16 phường          

        - Bài 1b đạt hạng 04/16 phường BBT

                   

 

Chiến sĩ Dân quân tự vệ tập trung tuyến chờ bắn

 


 

Chiến sĩ Dân quân tự vệ phường 6 và các phường thuộc địa bàn quận Gò Vấp

hồi hộp chờ kết quả kiểm tra bắn của đồng đội

return to top