KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY - UBND TUẦN THỨ 38 (từ 14/9/2015 đến 19/9/2015)

STT

Công tác

1

Dự họp thông qua phương án cưỡng chế thi hành Quyết định số 2880/QĐ-UBND

2

Dự họp giải quyết đơn kiến nghị 11 hộ dân tại phường 6 bị ảnh hưởng bởi dự án hệ thống thoát nước đường Phạm Huy Thông

3

Dự họp với các đơn vị về lĩnh vực An ninh trật tự

4

Dự lễ Khánh thành trụ sở cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ quận

5

Dự họp triển khai công tác chuẩn hóa địa danh và xác định ranh địa giới hành chính gốc thực địa theo Dự án 513

6

Dự hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện kết luận 61-KL/TW của Ban Bí thư về đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 – 2020

7

Dự họp giao ban Đoàn công tác giải quyết các bước đầu các vụ đình công không đúng quy định pháp luật trên địa bàn quận

return to top