KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY - UBND TUẦN THỨ 37 (từ 07/9/2015 đến 12/9/2015)

STT

Công tác

1

Dự họp Hội đồng bồi thường dự án Kênh Tham Lương - Bến Cát – Rạch Nước Lên

2

Dự lễ khai mạc huấn luyện quân nhân dự bị năm 2015.

3

Dự kiểm tra phường lành mạnh không có tệ nạn ma túy mại dâm

4

Dự họp về rà soát, đối chiếu trước khi ký và đóng dấu xác nhận bản đồ địa giới hành chính gốc thực địa cấp phường

5

Dự họp giao ban định kỳ về công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo Quyết định 58/2013/QĐ-UBND và công tác lập lại trật tự trên địa bàn quận

6

Dự hội nghị giao ban chuyên đề giữa Thường trực quận ủy với Bí thư các chi đảng bộ cơ sở về thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

7

Dự họp giao ban công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc gia cầm

8

Dự Hội nghị sơ kết phong trào thi đua đợt II, phát động phong trào đợt III/2015

9

Dự Hội nghị tổng kết nhiệm vụ huấn luyện 5 năm

return to top