KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY - UBND TUẦN THỨ 36 (từ 31/8/2015 đến 05/9/2015)

STT

Công tác

1

Viếng đài Liệt sỹ quận nhân kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2

Viếng bia tưởng niệm liệt sỹ đình An Nhơn nhân kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

3

Dự lễ kỷ niệm 70 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

4

Dự họp với Đoàn công tác cưỡng chế thi hành Quyết định số 4939/QĐ-XPVPHC ngày 25/6/2015 và Quyết định số 4940/QĐ-XPVPHC ngày 25/6/2015 về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đối với 02 hộ dân tại phường 6 quận Gò Vấp

5

Dự họp giao ban định kỳ về công tác xử lý vi phạm trật tự xây dựng theo Quyết định 58/2013/QĐ-UBND và công tác lập lại trật tự lòng lề đường trên địa bàn quận

6

Dự họp mặt kỷ niệm 70 năm truyền thống lực lượng vũ trang

7

Dự triển khai quyết định số 24-QĐ/QU ngày 27/8/2015 của Ban thường vụ Quận ủy

8

Dự họp Ban chỉ đạo xây dựng Đảng – Đoàn thể khu vực ngoài nhà nước

9

Dự lễ khai giảng năm học 2015 - 2016 tại các trường theo Thông báo 36/TB-UBND ngày 31/8/2015 của UBND phường 6

return to top