KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY - UBND TUẦN THỨ 35 (từ 24/8/2015 đến 29/08/2015)

STT

CÔNG TÁC

1

Dự họp kiểm tra tiến độ khắc phục sai sót các dự án phân lô xây dựng nhà ở lẻ trên địa bàn quận

2

Dự họp thông qua Kế hoạch triển khai Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22/11/2014 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội

3

Dự họp dự án “Trường học thân thiện và bảo vệ trẻ em”

4

Dự Hội nghị đối thoại doanh nghiệp trên địa bàn quận Gò Vấp về Luật đầu tư và Luật Doanh nghiệp năm 2014

5

Dự họp về công tác quản lý nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn phường 5, 6, 13, 15

6

Dự họp triển khai Kế hoạch số 160/KH-UBND ngày 03/8/2015 về rà soát, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn quận.

7

Dự lễ trao huy hiệu Đảng đợt 02/9 và lễ ra mắt trang thông tin điện tử phường 6

8

Dự họp BCĐ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 2 cấp

9

Dự Hội nghị tổng kết năm học 2014-2015 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2015-2016

return to top