KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY - UBND TUẦN THỨ 33 (từ 10/8/2015 đến 16/08/2015)

STT

CÔNG TÁC

1

Dự họp kiểm tra tiến độ khắc phục sai sót các dự án phân lô xây dựng nhà ở lẻ trên địa bàn quận

2

Dự họp về việc hỗ trợ xây dựng đề án đấu thầu thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn 2015 – 2020

3

Dự họp triển khai kế hoạch tổ chức kê khai thu phí quản lý phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe môtô trên địa bàn quận Gò Vấp

4

Dự buổi họp góp ý về quy trình tổ chức thực hiện cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận

5

Họp đảng bộ bộ phận khu phố 5 thực hiện kế hoạch kế hoạch giám sát của đảng ủy phường

6

Dự họp kiểm tra tiến độ xây dựng các kế hoạch chi tiết thực hiện chương trình hành động về chiến lược công tác dân tộc trên địa bàn quận Gò Vấp đến năm 2020

7

Dự họp Đoàn kiểm tra quận về công tác nội vụ

8

Dự họp giao ban Ban an toàn giao thông về triển khai kế hoạch xử lý lấn chiếm lòng lề đường trên địa bàn quận.

9

Dự tập huấn công tác dân vận tại quận

VĂN PHÒNG UBND

return to top