KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA THƯỜNG TRỰC ĐẢNG ỦY - UBND TUẦN THỨ 32 (Thời gian từ 03/8/2015 đến 09/08/2015)

   

STT

CÔNG TÁC

1

Làm việc với hộ kinh doanh cửa sắt đường Dương Quảng Hàm

2

Làm việc với Khu 3 giải quyết 1 số kiến nghị liên quan đến dự án nâng cấp đường Dương Quảng Hàm

3

Họp giải quyết tình hình bể ống cấp thoát nước tại hẻm 496 Dương Quảng Hàm

4

Dự tập huấn Luật số 39/2013/QH13 về sửa đổi, bổ sung 1 số điều Luật thi đua khen thưởng

5

Dự hội nghị đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tiếp xúc cử tri sau kỳ họp

6

Dự Lễ tổng kết hè năm 2015 phường

7

Dự Hội nghị học tập, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ XI Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

VĂN PHÒNG UBND

return to top