Lễ phát động trồng cây xanh

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 26/5/2015 của UBND phường 6 về việc phối hợp trồng cây xanh trên địa bàn phường 6 năm 2015, đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức cộng đồng về chăm sóc, bảo vệ và trồng cây xanh nhằm tăng cường diện tích cây xanh, vườn hoa, thảm cỏ, công viên; góp phần cải thiện môi trường sống, thích ứng biến đổi khí hậu, cùng xây dựng và phát triển đô thị bền vững.

Ngày 5/7/2015, tại Rạch Cụt thuộc Tổ dân phố 6, 8 Khu phố 1, UBND phường tổ chức lễ phát động trồng cây xanh năm 2015 với sự tham dự của lãnh đạo UBND phường , cán bộ công chức, Đoàn viên thanh niên, Bảo vệ dân phố,  Ban điều hành Khu phố 1 cùng toàn thể nhân dân Tổ dân phố 6, 8.

Sau khi đồng chí Hứa Quốc Thy – Phó Chủ tịch UBND phường phát động trồng cây xanh năm 2015, toàn bộ lực lượng hăng hái ra quân hưởng ứng thực hiện trồng cây xanh với số lượng là 60 cây xanh được trồng mới. Sau khi thực hiện trồng cây xanh, UBND phường đã bàn giao công tác chăm sóc và bảo vệ cây xanh cho Đoàn thanh niên và Ban điều hành Khu phố 1, Tổ dân phố 6, 8.     VHTT

 return to top