LỄ TRAO HUY HIỆU ĐẢNG ĐỢT 19/5 - TỔNG KẾT 4 NĂM THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03-CT/TW

Kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2015). Sáng ngày 18/5/2015, Đảng bộ phường 6 đã tổ chức lễ trao Huy hiệu Đảng đợt 19/5 và Tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị. Tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thông Phang – Ủy viên thường vụ chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quận ủy cùng các đồng chí là Đảng ủy viên, cấp ủy các chi, đảng bộ, trưởng phó ban ngành mặt trận – đoàn thể, các tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và các đồng chí được nhận Huy hiệu 65, 55, 50, 40, 30 năm tuổi Đảng.

 

Tiếp theo Lễ trao Huy hiệu Đảng, thực hiện Hướng dẫn số 01-HD/QU ngày 19/01/2015 của Quận ủy quận Gò vấp về đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị năm 2014, tổng kết 04 năm thực hiện Chỉ thị, xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2015; Đồng thời Đảng ủy phường tiến hành Tổng kết 04 năm thực hiện Chỉ thị 03 về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

Đồng chí Đặng Thọ Nhật – Phó Bí thư Thường trực đã thay mặt Đảng ủy đọc báo cáo tổng kết 4 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Đảng ủy phường về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Báo cáo đã chỉ ra kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị trong đó có những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm đồng thời báo cáo cũng chỉ ra những phương hướng và nhiệm vụ trong năm 2015. Nhân dịp này, Đảng ủy phường đã khen thưởng 18 tập thể và 30 cá nhân đã có thành tích tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.  VP.ĐẢNG ỦY


return to top