LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN CHI BỘ CƠ QUAN

Xác định công tác phát triển đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và bảo đảm tính kế thừa, phát triển của Đảng. Chi bộ Cơ quan luôn quan tâm chăm lo công tác xây dựng Đảng, nhất là công tác phát triển đảng viên. 

Được sự giúp đỡ của chi bộ Cơ quan và sự nỗ lực, phấn đấu của bản thân, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hằng đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam trong ngày 19/8/2015 vừa qua.

(Hình Đ/c Đặng Thọ Nhật trao quyết định)

Trong không khí trang nghiêm, dưới cờ tổ quốc, cờ đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng sự chứng kiến của các đảng viên Chi bộ, đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hằng đã tuyên thệ 04 nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, hứa sẽ tiếp tục phấn đấu để luôn xứng đáng là người đảng viên gương mẫu, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của Chi bộ và xây dựng Chi bộ ngày càng vững mạnh.

(Hình Đ/c Nguyễn Thị Thúy Hằng tuyên thệ)

Trao quyết định kết nạp, đồng chí Đặng Thọ Nhật – Bí thư chi bộ Cơ quan chúc mừng đồng chí Nguyễn Thị Thuý Hằng và đề nghị đồng chí tiếp tục rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, phấn đấu, phát huy năng lực trong công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn và nhiệm vụ của người đảng viên. Sau  khi phân công nhiệm vụ cho đảng viên mới, đồng chí Đặng Thọ Nhật đã phân công đảng viên chính thức trong chi bộ tiếp tục giúp đỡ, dìu dắt đồng chí Nguyễn Thị Thúy Hằng trong thời gian thử thách 12 tháng.

(Thêm một số hình ảnh buổi lễ kết nạp)

VPĐU

return to top