HỘI ĐỒNG NGHĨA VỤ QUÂN SỰ PHƯỜNG HOÀN THÀNH XUẤT SẮC CÔNG TÁC TUYỂN CHỌN - GỌI CÔNG DÂN NHẬP NGŨ NĂM 2017

Trong năm qua, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của phường 6 luôn được Đảng ủy, UBND quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chặt chẽ, đi vào nề nếp và có nhiều đổi mới, sáng tạo, hoàn thành 100% chỉ tiêu trên giao. Ban CHQS phường đã chủ động lập kế hoạch về công tác tuyển quân, thực hiện tốt việc đăng kí tuổi 17 cho nam thanh niên thường trú trên địa bàn phường và quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Để công tác tuyển quân đạt kết quả cao, Hội đồng NVQS phường đã tổ chức tuyên truyền, vận động nam thanh niên trong độ tuổi thực hiện NVQS hăng hái tham gia sơ, khám tuyển lên đường thực hiện nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. Trong quá trình khám tuyển, Hội đồng NVQS phường, kết hợp với Hội đồng NVQS quận theo dõi chặt chẽ các khâu, các bước, bảo đảm nghiêm túc, công bằng, đúng luật và đúng đối tượng.

          Do xác định đúng những thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyển quân của địa phương, Đảng ủy-UBND, Hội đồng NVQS phường 6 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai kế  hoạch, nắm chắc diễn biến, kiểm tra, đôn đốc, giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, theo đúng quy trình, bảo đảm công khai, công bằng, dân chủ, đúng luật, tạo sự nhất trí cao trong nhân dân.

          Ban CHQS phường tham mưu cho Hội đồng NVQS phường xây dựng kế hoạch phân công thành viên hội đồng NVQS vận động thanh niên chấp hành lệnh khám sức khỏe NVQS năm 2017 và các kế hoạch phối hợp với ban ngành đoàn thể phường trong công tác NVQS năm 2017. Đã tiến hành điều khám là 129 thanh niên. Kết quả qua 2 đợt khám sức khỏe NVQS do Ban CHQS quận tổ chức (29/11/2016 và 08/12/2016) số thanh niên đạt sức khỏe là 09 thanh niên, theo chỉ tiêu của quận 05 TN vượt 100% chỉ tiêu quận giao.

          Qua đó Ban CHQS phường tiến hành rà soát có 06 thanh niên trúng tuyển NVQS chưa là Đoàn viên và phối hợp với Đoàn phường tổ chức cho tham gia lớp cảm tình Đoàn và kết nạp Đoàn viên cho thanh niên trúng tuyển NVQS trước khi lên đường nhập ngũ. Đồng thời Ban CHQS phường đã tham mưu cho Đảng ủy – UBND phường chăm lo cho thanh niên trúng tuyển NVQS trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu để thanh niên an tâm sẵn sàng lên đường thi hành nghĩa vụ quân sự. Qua đó thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng ủy – UBND phường, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp đến toàn thể thanh niên trúng tuyển thực hiện nghĩa vụ Quân sự. HĐ NVQS P6

return to top