CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG MỘT NĂM QUA

 

Năm 2014 là năm cuối cùng thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ phường lần thứ XII, trong bối cảnh thế giới và khu vực có những diễn biến phức tạp đặc biệt là tình hình biển Đông tác động không nhỏ đến tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; đánh dấu một năm đầy khó khăn, thách thức đối với công tác xây dựng Đảng, nhưng đồng thời cũng ghi nhận sự nổ lực, quyết tâm cao của Đảng ủy phường 6.

Với hơn 480 đảng viên, sinh hoạt ở 13 chi, đảng bộ, Đảng ủy phường luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tăng cường đoàn kết, thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội, được tổ chức đảng cấp trên đánh giá cao. Việc triển khai nghị quyết, chỉ thị và chương trình hành động của tổ chức đảng các cấp trên được tiến hành thường xuyên, kịp thời, có chất lượng với nội dung, hình thức tuyên truyền ngày càng phong phú, đa dạng, thu hút nhiều đối tượng tham gia. Các chi, đảng bộ đã thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, Hướng dẫn 09-HD/BTCTW về hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ.

Trong năm 2014, Đảng ủy đã quán triệt chỉ thị, quy chế, kế hoạch và hướng dẫn các biểu mẫu về tổ chức đại hội chi bộ, đảng bộ bộ phận và Đại hội đại biểu Đảng bộ phường lần thứ XIII nhiệm kỳ 2015 – 2020 đến các đồng chí đảng ủy viên, ủy viên ủy ban kiểm tra, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể phường, cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc. Hiện nay các chi, đảng bộ đã tổ chức thành công đại hội: 30 chi bộ có cấp ủy, 09 chi bộ có Bí thư, Phó Bí thư, 02 chi bộ có Bí thư.

Bước sang năm 2015, Đảng ủy tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho các cán bộ, đảng viên. Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ phường lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và các Chỉ thị, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ các cấp, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đổi mới nội dung sinh hoạt chi bộ, đảng bộ, nâng cao năng lực sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Tăng cường công tác đấu tranh tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt Đảng. Chỉ đạo các chi, đảng bộ, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2015. VP.ĐU

Đồng chí Nguyễn Ngọc Anh-Bí thư-Chủ tịch UBND trao giấy khen cho các cá nhân xuất sắc


return to top