• Giải quyết chế độ hưu trí hằng tháng đối với sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhập ngũ từ ngày 30/4/1975 trở về trước, có đủ 20 năm trở lên phục vụ trong quân đội đã phục viên, xuất n

Quy trình Thủ tục hành chính
Lĩnh vực Bảo hiểm xã hội
Trình tự thực hiện

Bước 1: Đối tượng nộp các giấy tờ theo quy định cho cơ quan quân sự xã (phường).

Bước 2: Hồ sơ của đối tượng được thẩm định qua cơ quan quân sự các cấp huyện (quận), tỉnh (thành phố), quân khu và gửi về Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng.

Bước 3: Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng xét duyệt, ra quyết định hưởng chế độ hưu trí.

Hồ sơ

- Giấy chứng nhận hưu trí.

- Đơn đề nghị của đối tượng;

- Quyết định phục viên, xuất ngũ (bản gốc) đối với đối tượng phục viên, xuất ngũ; Trường hợp quyết định không đầy đủ yếu tố xét hưởng chế độ hưu trí thì kèm theo lý lịch quân nhân hoặc lý lịch cán bộ hoặc lý lịch đảng viên;

- Các giấy tờ hồ sơ khác có liên quan: quyết định thăng quân hàm, nâng lương, đề bạt bổ nhiệm, sổ bảo hiểm xã hội… (nếu có);

- Bản khai quá trình tham gia bảo hiểm xã hội;

- Quyết định thực hiện chế độ hưu trí của Bộ Tư lệnh Quân khu;

- Công văn đề nghị của các cấp;

- Giấy giới thiệu trả lương hưu hàng tháng;

Thời gian giải quyết

30 ngày
-Bảo hiểm xã hội BQP giải quyết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ

Cơ sở pháp lý

Pháp lệnh Cựu chiến binh;
- Nghị định 159/2006/NĐ- CP ngày 28-12-2006 Về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ.
- TTLT Số 69/2007/TTLT/BQP-BLĐTBXH-BTC ngày 16-04-2007 của liên Bộ Lao động TBXH - Hội CCBVN - Bộ Tài chính - Bộ Quốc phòng Hướng dẫn thực hiện Nghị định số 159/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về việc thực hiện chế độ hưu trí đối với quân nhân trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ 30/04/1975 trở về trước có 20 năm trở lên phục vụ quân đội đã phục viên, xuất ngũ.

Đối tượng Cá nhân
Số lượt người xem 5
return to top