Số điện thoại đường dây nóng của UBND Phường 6 tiếp nhận thông tin, phản ánh của nhân dân về tình trạng vi phạm trên các lĩnh vực đặc biệt các trường hợp vi phạm về phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn Phường 6

 

 

 

return to top