HỘI NGHỊ QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN THỨ XII

Nhằm góp phần quan trọng trong việc tăng cường xây dựng Đảng về chính trị tư tưởng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong Đảng, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ tổ chức đảng và đảng viên, Đảng ủy phường nhận thức rõ tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, xem đây là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng có ý nghĩa, tầm quan trọng đặc biệt nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong Đảng và sự đồng thuận cao trong toàn thể cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. 

Trong hai ngày 27, 28/8/2016, Đảng ủy phường đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt, tuyên tuyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng cho đảng viên các chi, đảng bộ, cán bộ công chức, lực lượng chiến sĩ Công an, Quân sự, Bảo vệ dân phố, đoàn viên, hội viên và quần chúng nhân dân trên địa bàn phường. 

Đồng chí Thân Trọng Minh, UVTV/ Trưởng Ban Tuyên giáo Quận ủy đồng thời là báo cáo viên của hội nghị đã nhấn mạnh những nội dung cơ bản của Báo cáo chính trị tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng; đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2011-2015 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2016-2020; báo cáo tổng kết việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

Sau hội nghị, Đảng ủy phường đề nghị, bên cạnh chương trình, kế hoạch hoạt động hàng năm của các chi, đảng bộ, mỗi cán bộ, công chức, đảng viên phải nhận thức rõ và gắn trách nhiệm bản thân mình trong việc đề ra các biện pháp thực hiện hiệu quả Nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết đại hội đảng bộ phường, quận nhằm nhanh chóng xây dựng Phường 6 nói riêng và quận Gò Vấp nói chung ngày càng “giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình” và nộp bài thu hoạch theo nội dung gợi ý về Văn phòng Đảng ủy. Đảng ủy cũng xem đây là một trong những tiêu chí để phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức đảng và đảng viênhàng năm của đảng bộ phường.

return to top