CÔNG AN PHƯỜNG 6 - QUẬN GÒ VẤP TIẾP TỤC TỔ CHỨC THU NHẬN HỒ SƠ CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP VÀ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ PHỤC VỤ CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 6 ĐẾN NGÀY 31/8/2022

CÔNG AN PHƯỜNG 6 - QUẬN GÒ VẤP THÔNG BÁO

TIẾP TỤC TỔ CHỨC THU NHẬN HỒ SƠ CẤP THẺ CĂN CƯỚC CÔNG DÂN GẮN CHÍP VÀ ĐỊNH DANH ĐIỆN TỬ

PHỤC VỤ CÔNG DÂN TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 6

  - Đối tượng Cấp thẻ Căn cước công dân :

+ Công dân từ đủ 14 tuổi trở lên chưa được cấp căn cước công dân gắn chíp

+ Công dân được cấp chứng minh nhân dân; thẻ Căn cước công dân mã vạch nhưng chưa được cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp

+ Công dân đã được cấp thẻ Căn cước công dân gắn chíp nhưng có thay đổi thông tin trên thẻ Căn cước công dân gắn chíp, bị hư hỏng, mờ nhòe không sử dụng được, hết hạn sử dụng hoặc bị mất thẻ Căn cước công dân gắn chip.

- Hồ sơ thủ tục :

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công dân trong việc cung cấp thông tin và đảm bảo công tác thu thập thông tin công dân được nhanh chóng ,chính xác, khuyến cáo công dân mang theo các giấy tờ sau, khi đến liên hệ làm thủ tục cấp Căn cước công dân gắn chíp

+ Sổ hộ khẩu, Chứng minh nhân dân, Thông báo định danh cá nhân

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: đến ngày 31/8/2022

+ Thời gian từ 07h30 đến 22h00.

+ Tiếp nhận hồ sơ hằng ngày từ thứ hai đến chủ nhật (kể cả ngày lễ)

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ :Trụ sở công an phường 6.

Số 366 Lê Đức Thọ phường 6, quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

Công an phường 6 trân trọng thông báo đến toàn thể công dân trên địa bàn phường 6 được biết, để liên hệ được cấp thẻ căn Cước công dân gắn chíp và định danh điện tử.

return to top