CẬP NHẬT, ĐIỀU CHỈNH THÔNG TIN TIÊM CHỦNG VẮC XIN COVID-19 TRÊN SỔ SỨC KHỎE ĐIỆN TỬ

Để cập nhật hoặc điều chỉnh thông tin trên Sổ sức khỏe điện tử, Ông/Bà vui lòng thực hiện theo hướng dẫn của HCDC như sau:
Xác định nơi được tiêm vắc xin phòng COVID 19:

+ Trường MN Anh Đào (Dân cư Phường 5,6,17): truy cập và cung cấp đầy đủ thông tin theo đường link

https://forms.gle/Emj2axbmVvUdgGnDA

 + Trường ĐHCN TPHCM (Dân cư Phường 1,3,4,7): truy cập và cung cấp đầy đủ thông tin theo đường link

https://forms.gle/fBdA82xMHjRYWDaWA

+ Trường TH An Hội (Dân cư Phường 8,12,14): truy cập và cung cấp đầy đủ thông tin theo đường link:

https://forms.gle/woNH6kM6F2BWhKjQA
+ Trường THCS Nguyễn Du (Dân cư Phường 9,10,11): truy cập và cung cấp đầy đủ thông tin theo đường link:

https://forms.gle/nf3ZpAKFNdXEmhZn8
+ Trường THCS Nguyễn Trãi (Dân cư Phường 13,15,16): truy cập và cung cấp đầy đủ thông tin theo đường link

https://forms.gle/57Mg825jbCW7rFeH6
+  Bệnh viện 175: truy cập và cung cấp đầy đủ thông tin theo đường link

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdUGuq5suMGrg3YyahYpoT3YPSHNx5VJPtyl9edRHzVVNmDLQ/viewform?pli=1

+ Trung tâm TDTT Quận Gò Vấp: truy cập và cung cấp đầy đủ thông tin theo đường link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdGEvm09OvJcwn4kZBrjUAUlCa_M3ha3h_ygNPdj1WMcuigIw/viewform

return to top