70 thanh lap

Hiến pháp 2013

Luật Đất Đai

Khách29
Thành viên0
Hôm nay375
24h qua1883
Tổng truy cập1901783
Your IP3.216.28.250

Văn Bản Trung Ương - Thành Phố - Quận

Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Đại hội lần thứ XII của Đảng họp vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng: Toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết
QUYẾT ĐỊNH 218 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG QUYẾT ĐỊNH 218 NGÀY 12/12/2013 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG QUY ĐỊNH VỀ VIỆC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM, CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI VÀ NHÂN DÂN THAM GIA GÓP Ý XÂY DỰNG ĐẢNG, XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN
QUYẾT ĐỊNH 217 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG QUYẾT ĐỊNH 217 ngày 12/12/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Về việc ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội
DỰ THẢO BÁO CÁO CHÍNH TRỊ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ X (2015-2020) Thực hiện Kế hoạch 01-KH/QU, ngày 14 tháng 8 năm 2015 của Ban Thường vụ Quận ủy và Kế hoạch 07-KH/ĐU ngày 25/8/2015 của Đảng ủy phường về tổ chức cho Nhân dân thảo luận, góp ý kiến vào dự thảo...
Đầu | 1 | 2 | Cuối

UBND

Dịch Vụ Công Mức Độ 2

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Ý kiến công dân

TIN NỔI BẬT

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang thông tin điện tử Phường 6 như thế nào?
THƯ VIỆN ẢNH