UBND Phường 6 tổ chức các chốt phạt và tổ tuần tra, tổ phản ứng nhanh xử lý hàng chục cá nhân vi phạm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

- Thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND Phường 6 tổ chức thành lập các chốt phạt và tổ tuần tra, tổ phản ứng nhanh xử lý các cá nhân, cơ sở vi phạm Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

- Trong ngày ra quân 10/7/2021, UBND phường đã lập 44 biên bản vi phạm hành chính theo Nghị định 117/2020/NĐ-CP về lĩnh vực Y tế.

+ Trong đó 20 trường hợp người dân đóng phạt tại chỗ với tổng số tiền 25.500.000 đồng, UBND phường sẽ ban hành quyết định và đóng phạt tại kho bạc nhà nước và chuyển biên lai đóng phạt cho người dân.

+ 24 trường hợp chưa đóng phạt (tạm giữ CMND, CCCD), Công chức Tư pháp đang tham mưu chủ tịch UBND phường ký ban hành quyết định để người dân đến kho bạc đóng phạt

+ Các lỗi vi phạm là người dân ra đường không có lý do chính đáng, không mang khẩu trang và các cơ sở hoạt động ngành nghề không thiết yếu. UBND P6

return to top