PHIẾU ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN NGƯỜI TỪ 12 ĐẾN 64 TUỔI (THƯỜNG TRÚ VÀ TẠM TRÚ) ĐĂNG KÝ TIÊM NGỪA VẮC XIN PHÒNG COVID-19 TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG 6 QUẬN GÒ VẤP

Nhân dân vui lòng nhấp vô đường link bên dưới và thực hiện các bước đăng ký thông tin.

Thông tin người dân đăng ký sẽ tự động chuyển về UBND Phường 6 - quận Gò Vấp.

Nhân dân vui lòng theo dõi thông tin trên trang web, zalo, Facebook của  UBND phường 6 khi có thông báo mới.

Lưu ý: Đăng ký cho người dân diện thường trú, tạm trú và chưa được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 mũi nào.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbh6psmf5REMLJz5a4CnPFcWaVZVVeiHcUgTm6n5yhWDDNRw/viewform

return to top