CÁC LOẠI CÔNG VIỆC NGƯỜI LAO ĐỘNG TỰ DO BỊ MẤT VIỆC ĐƯỢC HỖ TRỢ THEO CÔNG VĂN 2209/UBND-KT VÀ 23097/SLĐTBXH-LĐ

CÁC LOẠI CÔNG VIỆC NGƯỜI LAO ĐỘNG TỰ DO BỊ MẤT VIỆC ĐƯỢC HỖ TRỢ THEO CÔNG VĂN 2209/UBND-KT VÀ 23097/SLĐTBXH-LĐ, BAO GỒM:

1- Bán hàng rong, buôn bán nhỏ lẻ trên đường phố không có địa điểm cố định (buôn gánh bán bưng);

2- Thu gom rác, phế liệu;

3- Bốc vác, chuyển hàng bằng xe ba gác, xe thô sơ;

4- Bán lẻ vé số lưu động;

5- Tự làm hoặc làm việc tại các hộ kinh doanh trong lĩnh vực ăn uống, lưu trú, du lịch, chăm sóc sức khỏe (bao gồm cả bảo vệ)

6- Xe ôm truyền thống 2 bánh (trừ xe công nghệ)

7- Xe Xích lô chở khách.

return to top