Thông báo về công khai số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin, phản ánh của nhân dân về tình trạng vi phạm các lĩnh vực trên địa bàn phường 6

return to top