70 thanh lap

Hiến pháp 2013

Luật Đất Đai

Khách12
Thành viên0
Hôm nay236
24h qua1349
Tổng truy cập1107108
Your IP54.81.150.27

Quyết định Công bố ngày bầu cử Trưởng khu phố, Phó Trưởng khu phố Phường 6, nhiệm kỳ 2017 – 2020

QUYẾT ĐỊNH

Công bố ngày bầu cử Trưởng khu phố, Phó Trưởng khu phố

Phường 6, nhiệm kỳ 2017 – 2020

 
  ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG 6Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQ-LT-CP-UBMTTQVN ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ và Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hướng dẫn thi hành các Điều 11, 14, 16, 22 và 26 pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20 tháng 4 năm 2007 của Ủy Ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn;

Căn cứ Quyết định số 24/2017/QĐ–UBND ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của ấp, khu phố, tổ nhân dân, tổ dân phố trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ kế hoạch số 4345/KH – UBND ngày 10 tháng 08 năm 2017 của Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp về triển khai công tác tổ chức bầu cử Trưởng Khu phố, Phó Trưởng Khu phố nhiệm kỳ 2017 – 2020 trên địa bàn quận Gò Vấp;

Căn cứ Kế hoạch số 947/KH – UBND ngày 29 tháng 8 năm 2017 của Ủy ban nhân dân phường 6 về triển khai công tác tổ chức bầu cử Trưởng Khu phố, Phó Trưởng Khu phố nhiệm kỳ 2017 – 2020 trên địa bàn phường 6;

Xét đề nghị của Văn phòng Ủy ban nhân dân phường 6,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Công bố ngày tổ chức bầu cử Trưởng khu phố. Phó trưởng khu phố, phường 6 nhiệm kỳ 2017 – 2020:

Thời gian: 01/10/2017 (Ngày chủ nhật).

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký, Văn phòng UBND phường, các ban ngành Đoàn thể liên quan, Ban điều hành Khu phố, Tổ bầu cử Trưởng khu phố. Phó trưởng khu phố căn cứ quyết định thi hành./. BBT

Số lần xem: 1436
Phản hồi
Họ tên Email
Mã an toàn captcha

UBND

Dịch Vụ Công Mức Độ 2

Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính

Ý kiến công dân

TIN NỔI BẬT

Thăm dò ý kiến

Theo bạn trang thông tin điện tử Phường 6 như thế nào?
THƯ VIỆN ẢNH